Over ons

Drs. Anneke van den Bosch (1952, Klinisch psycholoog/psychotherapeut BIG)

P004

In 1985 studeerde ik cum laude af, in de klinische-  en de kinder- en jeugdpsychologie. Daarna heb ik gewerkt in instellingen voor zorg aan verstandelijk gehandicapten, Justitie, GGZ, kinder-en jeugdpsychiatrie, deed ik wetenschappelijk onderzoek en verzorgde ik onderwijs aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 1994 voer ik een eigen praktijk voor kinderen, jongeren en volwassenen.
Zoals ik mezelf voortdurend ontwikkel, zoek ik ook in mijn werk met cliënten de aanknopingspunten tot het opheffen van stagnaties en het verder brengen van ontwikkelingen. Dit ontwikkelingstraject kan veel vragen van zowel u als client en ook mijzelf en soms blijkt de realiteit weerbarstig. Mijn ervaring is echter wel dat kleine stappen altijd gezet kunnen worden.


 

Drs. Elly Kroes (1950, Psycholoog)

P001

Na mijn opleiding aan de School voor Verpleegkundigen van de Vrije Universiteit te Amsterdam, heb ik jaren gewerkt als verpleegkundige en heb ik me gespecialiseerd in verschillende velden: algemene interne geneeskunde, cardiologie, intensive care, docent en supervisor. Naast mijn werk als beleidsadviseur heb ik een studie psychologie gevolgd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ik ben afgestudeerd in de Toegepaste Cognitieve Psychologie. Cognitie heeft in dit verband te maken met leren, herinneren, denken, interpreteren, geloven en probleem oplossen. In onze praktijk zet ik mijn kennis in op het gebied van management en kwaliteit, logistiek en personeelsbeleid.


 

 


Jetske Theeuwes (1990, Kinder- en Jeugd psycholoog)

P028

Op 31 augustus 2013 heb ik mijn Masteropleiding Gezondheidszorg Psychologie afgerond aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Binnen de Masteropleiding heb ik me gericht op de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. Voor de praktijkervaring op het gebied van kind- en jeugdpsychologie, heb ik met veel plezier stage gelopen bij van den Bosch & Kroes psychologen. Tijdens de stageperiode heb ik mij bezig gehouden met alle stappen binnen het diagnostisch proces.

Nu heb ik de mogelijkheid gekregen om bij van den Bosch & Kroes psychologen verder te gaan. Ik ga mij nu richten op het psychologisch onderzoek en het geven van groepstrainingen. Voor mij persoonlijk vind ik het belangrijk dat ieder persoon wordt behandelt als een individu, niet te kijken naar beperkingen maar juist naar wat hij/zij nog meer kan.


 

Ruby Hall (1986, Kinder- en Jeugdpsycholoog)

P001

In 2009 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht, met de master Klinische Neuropsychologie. Vanaf 2010 ben ik werkzaam bij de Universiteit van Tilburg en houd ik me bezig met lesgeven en met (promotie-) onderzoek.

Ik doe onderzoek naar de ontwikkeling van hechting bij kinderen (en hun ouders) in de leeftijd van 0 – 2 jaar. Daarnaast onderzoek ik een groep ouders met een te vroeg geboren kind. Deze kinderen hebben vaak gezondheidsproblemen en liggen meestal een tijd in de couveuse. Belangrijke vragen zijn: wat is de impact van een vroeggeboorte op ouders? Hoe bouwen zij een band op met hun kind en hoe gaan zij met het kind om? Hoe ontwikkelen deze kinderen zich?

Sinds augustus 2013 werk ik daarnaast als psycholoog bij Van den Bosch & Kroes psychologen. Binnen onze praktijk houd ik mij voornamelijk bezig met psychologisch onderzoek en behandeling van kinderen.

Vandaag, 23 oktober 2015, is Ruby Hall  gepromoveerd op het onderwerp: ‘hechting bij te vroeg en op tijd geboren kinderen’.

Tot zover de mensen waarmee u te maken kunt krijgen in onze praktijk.

Wij zijn lid van een aantal verenigingen en hebben de volgende kwalificaties:

Verenigingen:

 • Nederlands Instituut van Psychologen (www.psynip.nl)
 • Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (www.nvvp.nl)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapeuten    (www.psychotherapie.nl)
 • Vereniging voor Kinder-en en Jeugdpsychotherapie (www.vkjp.nl)
 • Dutch Association for Infant Mental Health (www.daimh.nl)
 • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (www.vgct.nl)
 • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (www.nvrg.nl)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (www.nvpp.nl)
 • Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (www.lvsb.nl)

Kwalificaties:

 • Psycholoog NIP
 • Psychodiagnostiek (BAPD)/Supervisor
 • Kinder – en Jeugd psycholoog Specialist/Supervisor
 • GZ (GezondheidsZorg) psycholoog (BIG nummer 79 04 96 68 725)
 • Klinisch Psycholoog (BIG nummer 79 04 96 68 725)
 • Psychotherapeut (BIG nummer 99 04 96 68 716)
 • Kinder – en Jeugd Psychotherapeut Specialist/Supervisor
 • Supervisor voor de Nederlandse Vereniging van Psychotherapeuten (NVP)
 • Cognitief Gedragstherapeut (VGCT)
 • Relatie- en gezinstherapeut aspirant (NVRG)
 • Gerechtelijk Deskundige NRGD (Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen)
 • PMTO (Parent Management Training Oregon) therapeut