1e en 2e Lijnsgezondheidszorg wat is dat eigenlijk?

Juli 2012

Regelmatig horen wij: “Wat is eigenlijk tweede lijns zorg?” En ook: “Wat is eigenlijk het verschil tussen eerste en tweede lijns hulpverlening?” Het lijkt ons handig deze begrippen aan u toe telichten.

In grote lijnen betekent eerste  lijns psychologische hulpverlening dat de zorg relatief eenvoudig is. ‘Eenvoudig’ zegt niets over het gevoel dat u kunt hebben bij het probleem waarvoor u steun zoekt. Een dergelijke situatie kan voor u als een groot, bijna onoverkomelijk, probleem aanvoelen. Het blijkt echter dat u met enkele gesprekken al ‘licht kunt zien aan het eind van de tunnel’. Eerste lijns psychologische hulpverlening is bedoeld voor psychologische ondersteuning waar u, naar verwachting,  na 5 bijeenkomsten weer zelfstandig mee verder kunt en voldoende weet hoe u in soortgelijke situaties zou kunnen handelen.
De zorgverzekeraar vergoedt 5 bijeenkomsten en de overheid stelt, middels de zorgverzekeraars, een eigen bijdrage verplicht van € 100.- per 5 bijeenkomsten in de eerste lijns psychologische hulpverlening. Niet te verwarren met het eigen risico, dat elke burger heeft wanneer deze gebruik maakt van de gezondheidszorg, in welke vorm dan ook (medicatie, huisartsbezoek, ziekenhuisopname).  U heeft voor de eerste lijnshulpverlening geen verwijsbrief nodig van de huisarts.

In dit eertse lijnstraject kan een eerste lijns-psycholoog u ondersteunen. Meestal zijn dat GZ-psychologen of basis psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog. Een GZ-psycholoog heeft na de basis opleiding tot psycholoog (4 jaar Universiteit) nog een tweejarige opleiding gevolgd tot GZ-psycholoog (GezondheidsZorg psycholoog).

In de tweede lijns psychologische hulpverlening is de vraag meer complex. Vaak heeft u al eerder hulp gezocht voor uw probleem (in de eerste lijn). Het ging (even) goed, maar dan blijkt toch dat u het op dit moment niet meer zelfstandig redt. Dezelfde problemen, soms in een andere vorm, blijken hardnekkiger dan u dacht of uw probleem laat zich op een andere manier aanzien.
Met dit terugkerend ongemak verdient u de hulp van een BIG geregistreerd psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater. Na de basisopleiding tot psycholoog of arts, hebben zij een langdurige opleiding gevolgd tot specialist op hun vakgebied. Zij, o.a. klinisch psychologen en psychotherapeuten*, zijn ingeschreven in het  ‘BIG’ register en hun titel is beschermd. Het BIG register bewaakt de kwaliteit van de ingeschreven hulpverleners.

De tweede lijnshulp wordt door de zorgverzekeraar vergoed volgens de zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Vanaf 2012 vraagt de verzekeraar u om een eigen bijdrage van € 200,- maximaal, afhankelijk van de duur van het traject, maar in elk geval voor 1 jaar. Na 1 jaar wordt de DBC gesloten en, als de behandeling wordt voortgezet, een nieuwe DBC geopend met dezelfde eigen bijdrag van maximaal € 200. De eigen bijdrage gelieve niet te verwarren met het eigen risico dat elke burger moet betalen wanneer deze gebruik maakt van de gezondheidszorg. (Zie hierboven bij de eerste lijnshulpverlening voor nader uitleg).

Welke kosten uw ziektekostenverzekeraar vergoedt, is afhankelijk van uw polis. Het is daarom verstandig uw ziektekosten verzekeraar te raadplegen over de hoogte van de vergoeding. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de hoogte van uw vergoeding.

* binnenkort zullen wij u in de blogs informeren over therapeuten, psychotherapeuten en de wet BIG.

+++++++++++++++++++

Stroomdiagram_verwijzing_k&j Stroomdiagram_verwijzing_volwassenen