Nieuws

Bekostiging zorg aan volwassenen per 1 januari 2022

Graag willen wij u op de hoogte brengen van de wijzigingen die gaan plaatsvinden in de Geestelijke Gezondheidszorg. Vanaf 1 januari 2022 treedt het Zorgprestatiemodel in werking, een nieuwe manier om de zorg die wij aan u verlenen te registreren en te declareren. Deze verandering is bedoeld om de zorg inzichtelijker te maken voor zowel cliënt als zorgverlener en de declaraties transparanter.

Tot 1 januari 2022 wordt de DBC (Diagnose Behandel Combinatie) registratie gehanteerd. Een bepaalde behandeling is verbonden aan een diagnose. De daaraan gerelateerde declaraties zijn per staffel opgemaakt, 0-99 minuten, 100-199 minuten etc. Het kan dan zijn dat de rekening fors hoog uitvalt als er bijvoorbeeld 120 minuten in de nieuwe staffel moet worden gedeclareerd; dit is vaak onduidelijk voor de cliënt. Het zorgprestatiemodel brengt daar verandering in.

Het zorgprestatiemodel is een model voor prestatiebekostiging, ontwikkeld door de Nederlandse Zorg Autoriteit in samenwerking met de verzekeraarsDe ‘prestaties’ bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor de geboden geestelijke gezondheidszorg. Een prestatie is in het nieuwe model bijvoorbeeld een gesprek of een psychologisch onderzoek. Dit model gaat de DBC’s die nu worden gebruikt vervangen. De kosten per uur worden bepaald door de tijdsduur van het consult (1), de prijs van de hulpverlener (2) en de ernst van de aandoening (3).
                     1 een consult duurt in onze praktijk doorgaans 60 minuten.
2 GZ psycholoog heeft meer ervaring dan een basis-psycholoog. Een klinisch psycholoog heeft nog meer kennis en ervaring en staat in de beroepenstructuur op dezelfde hoogte als een psychiater, het tarief van de Klinisch psycholoog is daarom ook hoger dan dat van de                              andere psychologen.
3 Een psychisch probleem is altijd ernstig voor de cliënt, echter een levenslang probleem waar al diverse hulpverleners door de jaren heen bij zijn betrokken en wat een grote impact heeft op het dagelijks functioneren, vraagt een hogere inzet van middelen en dus kosten.
Voor kwaliteitsdoeleinden willen de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) en de zorgverzekeraars dat een basis psycholoog altijd werkt onder de verantwoording van een GZ-psycholoog of Klinisch psycholoog. Tijdens de consulten schuift de Klinisch psycholoog aan bij het consult en heeft de basis psycholoog supervisie over het onderhanden werk. U kunt dat vergelijken met een basisarts die in opleiding is voor chirurg, internist of dermatoloog.

Wat zijn de voordelen?

Het zorgprestatiemodel biedt voordelen ten opzichte van de DBC bekostiging. De belangrijkste kenmerken zijn eenvoud en transparantie. De prestaties en de daaraan gerelateerde vergoedingen op de rekening worden duidelijk herkenbaar. Ze zijn dan makkelijker te controleren voor patiënt en zorgverzekeraar.  Een ander voordeel is dat er minder administratie is rondom de zorg.

Een consequentie van het ZPM is helaas dat voor elk kalenderjaar en niet alleen maar per behandeltraject, uw eigen risico wordt aangesproken, indien dit nog niet (volledig) is besteed. Dus als u in 2022 in behandeling was, maar ook in 2023 in behandeling blijft, wordt uw eigen risico van 2023 ook aangesproken; naast de eventuele behandelkosten die niet door uw verzekering worden vergoed.

Zoals u waarschijnlijk weet, wil Van den Bosch & Kroes psychologen geen contracten meer met de zorgverzekeraars. We ervaren de regelgeving van de zorgverzekeraar als te belemmerend voor onze bedrijfsvoering. Wij vinden dat u als cliënt onvoldoende ruimte krijgt om de juiste behandeling te krijgen en wij vinden dat alle bijkomende eisen die ons door de ziektekostenverzekeraars worden opgelegd, de kwaliteit van de behandeling verminderen. Beide redenen hebben ons doen besluiten geen contract meer met de verzekeraars af te sluiten. Dit wordt genoemd de ‘ongecontracteerde zorg’. We voldoen uiteraard aan alle kwaliteitseisen die de overheid, verzekeraars, beroepsverenigingen en de wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) van ons vragen.

Bij ongecontracteerde zorg stelt de zorgverzekeraar de vergoeding voor het, door de NZa vastgestelde, tarief naar beneden bij. Afhankelijk van uw polis kán het zijn dat (een deel van) de behandeling voor uw eigen rekening is.

Voor de vergoeding is de basis-verzekeringspolis leidend, niet de aanvullende verzekering. Als we weten welke verzekeraar en welke polis u heeft, kunnen wij voor u nakijken hoeveel procent uw verzekeraar vergoedt voor het traject.

Daarnaast wordt in 2022 ook de zogenaamde zorgstraat afgeschaft omdat de zorgverzekeraars dit type zorg niet langer willen ondersteunen. Voorheen kon u door uw huisarts of Praktijkondersteuner GGZ worden verwezen in de zorgstraat of brede straat, waarbij uw eigen risico buiten schot bleef en de behandelkosten via de huisartsenpraktijk werden betaald. Dit is niet meer mogelijk vanaf 2022.

Wij realiseren ons dat u liever ander nieuws hoort. Echter, wij willen het niet mooier maken dan het is en u tijdig op de hoogte stellen van wat u kunt verwachten én wat u eventueel kunt ondernemen.

Mocht u langer durende zorg nodig hebben, dan is de jaarwisseling altijd een goed moment om eens kritisch te kijken naar uw zorgverzekeringpolis en wat deze vergoedt. Het kan bijvoorbeeld gunstig zijn om te kiezen voor een restitutiepolis, waarbij meestal 100% van de kosten wordt vergoed, ook voor ongecontracteerde zorg én waarbij u uw eigen hulpverlener kunt kiezen, of een andere verzekeringsvorm waarbij u meer vergoed krijgt voor geestelijke gezondheidszorg. Ook het overstappen naar een zorgverzekeraar met betere voorwaarden kan lonend zijn.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de vergelijkingssites.

Wij begrijpen dat dit misschien veel informatie ineens is, en bovendien geen prettige boodschap voor wat betreft de kosten van uw behandeling. Desalniettemin willen wij u zo volledig mogelijk informeren en voorbereiden. Mocht bovenstaande vragen oproepen, neemt u dan gerust contact met ons op!

Mw.  Elly Kroes MSc

Praktijkhouder / Psycholoog Toegepaste Cognitieve Psychologie

Van den Bosch & Kroes psychologen

 

Mevr. Drs. A. van den Bosch                         

Klinisch psycholoog BIG                                                        

Psychotherapeut BIG                                                       

Kinder- en Jeugd Specialist   NIP