Organisatorische perikelen

Het Zorgprestatie Model in werking

Rond de jaarwisseling 2021-2022 berichtten wij u over het nieuwe zorg-bekostigingssysteem voor volwassenen, het zorgprestatiemodel (ZPM). Veel partijen zijn betrokken bij de verandering: de Nederlandse Zorg autoriteit (NZA), de zorgverzekeraars, beroepsverenigingen, (o.a. LVVP), zorgaanbieders en facturatiemaatschappijen zoals ook die van ons: Axians.

Dat het ZPM een enorme administratieve operatie is, was al bekend, maar in de loop der tijd blijkt ook dat de operatie zo groot is dat partijen hun zaken nog (steeds) niet op orde hebben.