Geen categorie

Therapie met behulp van dieren

Paarden en honden inzetten bij behandelingen

“Wij kijken als psychologen altijd breder, kijken steeds naar betere behandelingen voor onze cliënten, naar therapieën die echt werken. De effectiviteit moet wel wetenschappelijk aangetoond zijn en toegepast worden door iemand die daarvoor opgeleid is en kennis van zaken heeft. Zo passen we nu ook dierenondersteunende interventies toe of – eenvoudiger geformuleerd – therapie waarbij we gebruik maken van paarden en honden. En de resultaten zijn heel goed.” vertelt klinisch psycholoog Anneke van den Bosch van psychologiepraktijk Van den Bosch en Kroes psychologen uit Oirschot, Dekanijstraat 2.

Therapie met dieren

Sanne van Nunen-Jacobs (1992) is degene die in haar behandeltrajecten soms haar paarden of honden betrekt. Sanne is opgeleid als medisch psycholoog en heeft in 2020 haar opleiding tot GZ-psycholoog afgerond. In 2021 is ze bij Van den Bosch & Kroes psychologen komen werken. “Ik heb mijn eigen paarden en honden zelf getraind. Er wordt soms nogal laatdunkend gesproken over de inzet van paarden en honden als therapie. Dat is onterecht. De Rijksuniversiteit van Groningen doet er sinds 2014 onderzoek naar en het is inmiddels wetenschappelijk aangetoond dat deze vorm van behandeling bij mensen met een autismespectrumstoornis werkt. Maar degenen die deze werkwijzen uitvoeren moeten wel professionals zijn en een gedegen opleiding hebben als behandelaar.  Ze moeten ook de aspecten van het dierenwelzijn in acht nemen”.

Voorbeeld

“Ik pas het bijvoorbeeld toe om de weerbaarheid van kinderen te verbeteren. Zoals dat meisje dat op school gepest werd, minder zelfvertrouwen had. Ik bracht haar in contact met een van mijn paarden, een pony in dit geval. Paarden reageren/reflecteren op hoe je je voelt. Bij het trainen van weerbaarheid is het belangrijk om je grenzen aan te geven. We gingen wandelen met de pony, maar het dier wilde onderweg steeds gras eten. Maar dat is niet de bedoeling. Hoe kun je dat voor elkaar krijgen? Door hem ‘korter te pakken’ en forser door te stappen, kwam het meisje erachter dat de pony onderweg niet een keer stopte. Die ervaring van een andere houding past het meisje nu toe op school. De inzet van een dier kan gezien worden als  een non-verbale therapievorm, die past bij onze cognitieve gedragstherapieën en o.a. werkt bij mensen die moeilijk contact maken. Zo kan het inzetten van een paard ondersteunend zijn, een aanvulling zijn in de hulp die je biedt. Dit meisje is er in ieder geval weerbaar door geworden,” legt Sanne uit.  

Psychologisch onderzoek

“We zetten deze therapie niet zomaar in. Er is vaak een psychologisch onderzoek aan vooraf gegaan. Als er gevraagd wordt om een psychologisch onderzoek beginnen we altijd met een intakegesprek. We willen weten waarom de cliënten bij ons komen en wat de klachten of vragen zijn.  Dan volgt er soms een breed onderzoek waarbij we kijken naar de intelligentie, de persoonlijkheid van het kind en neuropsychologische aspecten. We praten met de ouders én het kind. Een behandelplan, dat na het onderzoek volgt, kan allerlei doelen bevatten: het kind vaardigheden leren, weerbaar maken of handvatten geven om de problemen het hoofd te bieden. We kijken wat het kind nodig heeft. Maatwerk dus. We begeleiden tevens ouders in wat zij nodig hebben in de omgang met hun kind. Vaak worden elementen uit verschillende therapieën bij elkaar gebracht en is de therapie met dieren één van de vele wetenschappelijk onderbouwde therapiemethoden, die mogelijk is”.