Warning: Use of undefined constant is_page - assumed 'is_page' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/vhosts/vandenbosch-kroes.nl/httpdocs/wp-content/themes/vandeboschkroes/page.php on line 7

Over ons

Drs. Anneke van den Bosch (1952, Klinisch psycholoog/psychotherapeut BIG)

P004

In 1985 studeerde ik cum laude af, in de klinische- en de kinder- en jeugdpsychologie. Daarna heb ik gewerkt in instellingen voor zorg aan verstandelijk gehandicapten, Justitie, GGZ, kinder-en jeugdpsychiatrie, deed ik wetenschappelijk onderzoek en verzorgde ik onderwijs aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 1994 voer ik een eigen praktijk voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Zoals ik mezelf voortdurend ontwikkel, zoek ik ook in mijn werk met cliënten de aanknopingspunten tot het opheffen van stagnaties en het verder brengen van ontwikkelingen. Dit ontwikkelingstraject kan veel vragen van zowel u als client en ook mijzelf en soms blijkt de realiteit weerbarstig. Mijn ervaring is echter wel dat kleine stappen altijd gezet kunnen worden.


 

Drs. Elly Kroes (1950, Psycholoog)

P001

Na mijn opleiding aan de School voor Verpleegkundigen van de Vrije Universiteit te Amsterdam, heb ik jaren gewerkt als verpleegkundige en heb ik me gespecialiseerd in verschillende velden: algemene interne geneeskunde, cardiologie, intensive care, educatie en supervisie. Naast mijn werk als beleidsadviseur heb ik een studie psychologie gevolgd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ik ben afgestudeerd in de Toegepaste Cognitieve Psychologie. Cognitie heeft in dit verband te maken met leren, herinneren, denken, interpreteren, geloven en probleem oplossen. In onze praktijk zet ik mijn kennis in op het gebied van management en kwaliteit, logistiek en personeelsbeleid.


Jetske Theeuwes (1990, Kinder- en jeugdpsycholoog, Psycholoog NIP, SKJ geregistreerd & VGCt Gedragstherapeut i.o.)

“Kijk in kansexxxxxxxxn, niet in beperkingen” met deze zin in mijn achterhoofd, werk ik inmiddels al weer bijna drie jaar als psycholoog richting kind & jeugd bij van den Bosch & Kroes psychologen, nadat ik in 2013 mijn masteropleiding Gezondheidszorg Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen heb afgerond. De afgelopen drie jaar heb ik mezelf op persoonlijk en professioneel vlak mogen ontwikkelen binnen deze praktijk. Zo ben ik bezig met de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut, waarvan ik onlangs het eerste deel van mijn diploma heb behaald en sta ik geregistreerd in het Kwaliteitsregister van Stichting Jeugd.

Binnen de praktijk richt ik mij op het uitvoeren van psychologisch onderzoek, individuele behandelingen, groepsbehandelingen en ouderbegeleiding. In mijn aanpak stem ik af op de mogelijkheden en behoeften van mijn cliënt. Positiviteit, sterke kwaliteiten benadrukken en kijken in kansen kenmerken mijn therapiestijl. Kijk naar het kind als individu en pas de therapie zo aan dat het kind en zijn omgeving geholpen worden en durf hierbij, wanneer dit nodig is, ‘out of the box’ te denken.


Dr. Ruby Hall (1986, Kinder- en Jeugdpsycholoog)

P001

In 2009 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht, met de master Klinische Neuropsychologie. Van 2010 tot 2015 heb ik promotie onderzoek gedaan aan de Universiteit van Tilburg bij de afdeling Ontwikkelingspsychologie. Op 23 oktober 2015 ben ik gepromoveerd op het onderwerp: ‘hechting bij te vroeg en op tijd geboren kinderen’. Daarvoor heb ik onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de hechting bij ouders met op tijd en een te vroeg geboren kind. Deze kinderen hebben vaak gezondheidsproblemen en liggen meestal een tijd in de couveuse. Belangrijke vragen in deze situatie zijn: wat is de impact van een vroeggeboorte op ouders? Hoe bouwen zij een band op met hun kind en hoe gaan zij met het kind om? Hoe ontwikkelen deze kinderen zich? Uit mijn onderzoek blijkt dat ouders zich vaak erg veel zorgen maken om hun kind, maar desondanks wel goed in staat zijn om een sterke band met hun te vroeggeboren kind te ontwikkelen. Na mijn promotie onderzoek ben ik als docent bij de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Radboud Universiteit van Nijmegen gaan werken, waar ik 2 dagen per week onderwijs geef.

Sinds 2013 werk ik ook als psycholoog bij Van den Bosch & Kroes psychologen. Binnen onze praktijk houd ik mij voornamelijk bezig met psychologisch onderzoek en behandeling van jonge kinderen. Jonge kinderen ontwikkelen zich snel en in wisselwerking met hun ouders en de omgeving. Het kan voorkomen dat een kind moeilijk gedrag vertoont, of dat ouders zich om een andere reden zorgen maken om het gedrag van het kind. Mijn expertise is het onderzoeken van jonge kinderen en ouders handvatten geven om met (moeilijk) gedrag van hun kind om te gaan.

 

Tot zover de mensen waarmee u te maken kunt krijgen in onze praktijk.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0

Wij zijn lid van een aantal verenigingen en hebben de volgende kwalificaties:

Verenigingen:

 • Nederlands Instituut van Psychologen (www.psynip.nl)
 • Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (www.nvvp.nl)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapeuten    (www.psychotherapie.nl)
 • Vereniging voor Kinder-en en Jeugdpsychotherapie (www.vkjp.nl)
 • Dutch Association for Infant Mental Health (www.daimh.nl)
 • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (www.vgct.nl)
 • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (www.nvrg.nl)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (www.nvpp.nl)
 • Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (www.lvsb.nl)

Kwalificaties:

 • Psycholoog NIP
 • Psychodiagnostiek (BAPD)/Supervisor
 • Kinder – en Jeugd psycholoog Specialist/Supervisor
 • GZ (GezondheidsZorg) psycholoog (BIG nummer 79 04 96 68 725)
 • Klinisch Psycholoog (BIG nummer 79 04 96 68 725)
 • Psychotherapeut (BIG nummer 99 04 96 68 716)
 • Kinder – en Jeugd Psychotherapeut Specialist/Supervisor
 • Supervisor voor de Nederlandse Vereniging van Psychotherapeuten (NVP)
 • Cognitief Gedragstherapeut (VGCT)
 • Relatie- en gezinstherapeut aspirant (NVRG)
 • Gerechtelijk Deskundige NRGD (Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen)
 • PMTO (Parent Management Training Oregon) therapeut