Warning: Use of undefined constant is_page - assumed 'is_page' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/vhosts/vandenbosch-kroes.nl/httpdocs/wp-content/themes/vandeboschkroes/single.php on line 7

Kwaliteit in de geestelijke gezondheidzorg

Juli 2012

De kwaliteit binnen de geestelijke gezondheidzorg wordt bewaakt door een aantal instanties. Enerzijds zijn dat de beroepsverenigingen, waaronder het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), en aan de andere kant is dat de wet Beroepen Individuele Gezondheidzorg (BIG).

Het is belangrijk dat cliënten en opdrachtgevers weten of zij te maken hebben met een deskundige en goed opgeleide psycholoog. Psycholoog is geen wettelijk beschermde titel. Iedereen mag zich psycholoog noemen ongeacht opleiding of werkervaring. Daarom heeft het NIP het dienstmerk PSYCHOLOOG NIP ingesteld. Universitair opgeleide psychologen, die lid zijn van het NIP, kunnen zich hiermee onderscheiden.

Ook de titel psychotherapeut is beschermd en voorbehouden aan BIG geregistreerden. Een BIG-registratie verleent duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voert het BIG-register. Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Er staan meer dan 400.000 zorgverleners geregistreerd in het BIG-register. Iedereen kan het register raadplegen.

De BIG registratie waarborgt, precies als het NIP voor psychologen, de kwaliteit van de psychotherapeuten. Beroepsbeoefenaren die zijn geregistreerd onder de wet BIG zijn door de overheid verplicht gesteld zich continue, voor een verplicht aantal dagen per jaar, bij te scholen. De bijscholing/symposium of studie(dag) moet dan wel van voldoende kwaliteit zijn. Wanneer de bijscholing/symposium of studie(dag) van voldoende kwaliteit is, krijgt deze een accreditatie en geeft de deelnemers studiepunten. Die kwaliteit van de studie(dagen)/symposia/bijscholing wordt door de beroepsverenigingen beoordeeld. Het Nederlads Instituut voor Psychologen (NIP) is een dergelijke beroepsvereniging. Het NIP bewaakt mede de kwaliteit van psychologen.

Een BIG-geregistreerde-beroepsbeoefenaar sprokkelt, door geaccrediteerde studie(dagen)/symposia te volgen, de vereiste studiepunten bij elkaar. Een BIG geregistreerde psychotherapeut weerspiegelt de kwaliteit in de hulpverlening.

Vaak denkt men dat een therapeut, die werkt binnen een ‘praktijk voor psychische hulpverlening’ of in een ‘praktijk voor psychotherapie’, een psychotherapeut is. Dat is een misvatting. Het zal u nu duidelijk zijn, dat alleen een psychotherapeut die ingeschreven staat in het BIG register zich psychotherapeut mag noemen. Deze titel weerspiegelt de kwaliteit.

BIG geregistreerden vallen onder het tuchtrecht. Een zorgverlener moet zorgvuldig werken en kwalitatief goede zorg leveren. Dat geldt niet alleen voor handelingen maar ook voor het omgaan met cliënten en hun familieleden. Dit wordt getoetst via het tuchtrecht.

In de wet BIG worden 8 beroepen genoemd waarvoor het tuchtrecht geld. Psychotherapeut is daar één van. Een patiënt die vindt dat een zorgverlener in gebreke blijft, kan een klacht indienen bij een regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Dit is geregeld in de Wet BIG en in het Tuchtrechtbesluit.

De  Klachtprocedure geeft duidelijkheid over de manier waarop u uw klacht kunt aanleveren bij het het NIP. Onder tuchtcollege vindt u de procedure hoe u klachten kunt indienen bij het tuchtcollege.