Psychiater in onze praktijk

Maart 2014

In een praktijk voor Specialistische GGZ komt het regelmatig voor dat medicatie de cliënt in zijn/haar behandeling kan ondersteunen. Zoals u weet mag in Nederland een psycholoog geen medicatie voorschrijven. Mede om die reden werken we samen  met psychiaters, voor zowel kinderen/jongeren als volwassenen. Deze kunnen een bijdrage leveren aan de diagnostiek en indien gewenst medicatie voorschrijven. Uiteraard bespreken wij met u/jou wanneer wij denken dat consultatie bij een psychiater een aanvulling kan zijn op uw/jouw behandeling. Wanneer we samen een consult bij een psychiater zinvol vinden, zullen we uiteraard ook uw/jouw huisarts daarvan op de hoogte stellen.