Ons team

PRAKTIJKHOUDERS 

Drs. Anneke van den Bosch (1952, Klinisch psycholoog BIG 79049668725 en psychotherapeut BIG 99049668716). In 1985 studeerde ze cum laude af in de klinische- en de kinder- en jeugdpsychologie. Daarna heeft ze gewerkt in instellingen voor zorg aan verstandelijk gehandicapten, Justitie, GGZ, kinder-en jeugdpsychiatrie, deed ze wetenschappelijk onderzoek en verzorgde ze onderwijs aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 1994 voert ze een eigen praktijk voor kinderen, jongeren en volwassenen. Anneke ontwikkelt zichzelf voortdurend, daarom zoekt ze ook in haar werk met cliënten de aanknopingspunten tot het opheffen van stagnaties en het verder brengen van ontwikkelingen. Dit ontwikkelingstraject kan veel vragen van zowel u als cliënt als van de therapeut en soms blijkt de realiteit weerbarstig. Haar ervaring is echter wel dat kleine stappen altijd gezet kunnen worden.
Anneke van den Bosch werkt ook als rapporteur Pro Justitia in straf- en familierechterlijk kader.
Verder verzorgt zij supervisie t.a.v. de directe collegae in de praktijk, maar ook psychologen in het traject tot: GZ psycholoog, registratie VGcT, NIP K&J, VKJP, NRGD en POH.

Drs. Elly Kroes (1950, Psycholoog). Na haar opleiding aan de School voor Verpleegkundigen van de Vrije Universiteit te Amsterdam, heeft ze jaren gewerkt als verpleegkundige en heeft ze zich gespecialiseerd in verschillende velden: algemene interne geneeskunde, cardiologie, intensive care, educatie en supervisie. Naast haar werk als beleidsadviseur heeft ze de Masterstudie Applied Cognitive Psychology gevolgd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Elly is afgestudeerd in de Toegepaste Cognitieve Psychologie. Cognitie heeft in dit verband te maken met leren, herinneren, denken, interpreteren, geloven en probleem oplossen. In onze praktijk zet zij haar kennis in op het gebied van management en kwaliteit, logistiek en personeelsbeleid.

PSYCHOLOGEN KIND- EN JEUGD

Annelieke van Heeswijck, MSc  (1986, Kinder-&Jeugdpsycholoog, SKJ registratie 130003996) heeft in 2009 de master Klinische Neuropsychologie behaald aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft zich sinds haar studie altijd al gericht op kinderen en hun directe omgeving. Het begon met een afstudeerstage in het Wilhelmina Kinderziekenhuis en een bijbaan als PGB begeleider voor kinderen met een beperking. Annelieke van Heeswijck is vervolgens werkzaam geweest als zorgcoördinator, om PGB begeleiding in goede banen te leiden. Vervolgens heeft zij enkele jaren gewerkt als neuropsycholoog bij Kentalis. Daar bestonden haar werkzaamheden vooral uit de diagnostiek en behandeling van kinderen met taalproblemen. Inmiddels werkt Annelieke van Heeswijck sinds 2018 bij van den Bosch & Kroes psychologen. Ze heeft het goed naar haar zin in de kleinschalige, laagdrempelige setting. Annelieke vindt het belangrijk om een integere, toegankelijke en betrokken psycholoog te zijn. Ze werkt graag samen met andere disciplines en neemt daarom regelmatig contact op met andere hulpverleners en leerkrachten.

Eva Kuhl, MSc. (1994, Psycholoog, SKJ REGISTRATIE 130006261) is basispsycholoog kind en jeugd.  Zij heeft sinds haar bachelor Psychologie en Gezondheid aan de universiteit Tilburg al een grote interesse in en affiniteit met kinderen en jeugdigen. Tijdens haar master Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie is Eva werkzaam geweest bij Van den Bosch & Kroes psychologen. Een grote leergierigheid en interesse in de wetenschap heeft haar er vervolgens toe gedreven om ook een onderzoeksmaster (DaSCA) te gaan doen aan de Universiteit Utrecht. Deze master was volledig gericht op onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen en jongeren binnen hun sociale context. Momenteel heeft Eva ook haar onderzoeksmaster afgerond en sinds 2019 combineert zij een promotietraject aan de Universiteit Utrecht met haar werk als basispsycholoog Kind en Jeugd bij Van den Bosch & Kroes psychologen.

PSYCHOLOOG in opleiding

Anne Perdaems BSc. (1999, psycholoog i.o.) is na het behalen van haar propedeuse van de bacheloropleiding Social Work begonnen met haar studie Psychologie aan de Universiteit van Tilburg. Nadat zij het bachelordeel heeft afgerond, begint zij met het masterdeel Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie. Deze masteropleiding past bij haar, omdat zij veel affiniteit heeft met kinderen en adolescenten. Door haar wil om te leren en haar nieuwsgierigheid met betrekking tot de praktijk van het psychologen-vak, naast alle theorie, is Anne bij Van den Bosch & Kroes psychologen terecht gekomen. Ze is hier werkzaam naast haar opleiding om onder andere meer ervaring op te doen van de praktijk. Met haar werkzaamheden ondersteunt zij de klinisch psycholoog bij administratieve taken. Zij maakt o.a. gespreksverslagen en werkt vragenlijsten uit van psychologische onderzoeken. Zo  leert zij van het psychologisch proces door te zien wat de psycholoog vervolgens met de scores van de vragenlijsten doet en leert zij van het commentaar op de gespreksverslagen wat werkelijk van belang is om te noteren.
De werkzaamheden leggen de basis voor een masterstage psychologie , waaraan zij half januari jl. is begonnen. Haar stage loopt zij eveneens bij van den Bosch & Kroes psychologen. Nu Anne de rol van psycholoog in opleiding heeft, denken we er goed aan dat zij dan ook werkzaamheden verricht voor psycholoog in opleiding. Voordeel is dat zij de mensen, de procedure en het systeem kent, daaraan hoeft ze nu niet veel tijd meer te besteden. Ze kan zich volledig richten op haar  stagewerkzaamheden.