Ons team

PRAKTIJKHOUDERS

Drs. Anneke van den Bosch (1952, Klinisch psycholoog BIG 79049668725 en psychotherapeut BIG 99049668716). In 1985 studeerde ze cum laude af in de klinische- en de kinder- en jeugdpsychologie. Daarna heeft ze gewerkt in instellingen voor zorg aan verstandelijk gehandicapten, Justitie, GGZ, kinder-en jeugdpsychiatrie, deed ze wetenschappelijk onderzoek en verzorgde ze onderwijs aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 1994 voert ze een eigen praktijk voor kinderen, jongeren en volwassenen. Anneke ontwikkelt zich zelf voortdurend, daarom zoekt ze ook in haar werk met cliënten de aanknopingspunten tot het opheffen van stagnaties en het verder brengen van ontwikkelingen. Dit ontwikkelingstraject kan veel vragen van zowel u als cliënt als van de therapeut en soms blijkt de realiteit weerbarstig. Haar ervaring is echter wel dat kleine stappen altijd gezet kunnen worden.
Anneke van den Bosch werkt ook als rapporteur Pro Justitia in straf- en familierechterlijk kader.
Verder verzorgt zij supervisie t.a.v. de directe collegae in de praktijk, maar ook psychologen in het traject tot: GZ psycholoog, registratie VGcT, NIP K&J, VKJP, NRGD en POH.

Drs. Elly Kroes (1950, Psycholoog). Na haar opleiding aan de School voor Verpleegkundigen van de Vrije Universiteit te Amsterdam, heeft ze jaren gewerkt als verpleegkundige en heeft ze zich gespecialiseerd in verschillende velden: algemene interne geneeskunde, cardiologie, intensive care, educatie en supervisie. Naast haar werk als beleidsadviseur heeft ze een studie psychologie gevolgd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Elly is afgestudeerd in de Toegepaste Cognitieve Psychologie. Cognitie heeft in dit verband te maken met leren, herinneren, denken, interpreteren, geloven en probleem oplossen. In onze praktijk zet zij haar kennis in op het gebied van management en kwaliteit, logistiek en personeelsbeleid.

SECRETARIAAT

Mieke l’Ortye (1961) is onze administratieve kracht en uw eerste aanspreekpunt voor vragen of verzoeken. Zij heeft meer dan 25 jaar gewerkt bij diverse instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en is nu bij van den Bosch & Kroes neergestreken.  Zij streeft ernaar om onze cliënten zo goed mogelijk te woord te staan en verder te helpen. Zij ondersteunt onze psychologen bij het administratieve deel van hun werk en neemt hen daarbij zoveel mogelijk uit handen. Zij is o.a. verantwoordelijk voor het aanmelden en uitschrijven van nieuwe cliënten en het administratieve traject daar tussenin, beschikkingen voor jeugdigen, agendabeheer van onze medewerkers, het verstrekken van informatie, dossiervoering, correspondentie en archivering en overige voorkomende werkzaamheden.

PSYCHOLOGEN KIND- EN JEUGD

Marloes Brands, Msc. (1995, Psycholoog) is basispsycholoog kinderen en jeugd. Zij heeft de bachelor psychologie aan de Universiteit Leiden gevolgd en heeft daarna haar master klinische ontwikkelingspsychologie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Gedurende haar bachelor heeft Marloes haar affiniteit met kinderen en jeugdigen ontdekt en heeft ze zich gefocust op gebieden als de cognitieve en emotionele ontwikkeling. Ook heeft ze een minor over de risico’s en consequenties van kindermishandeling gevolgd en daarvoor stage gelopen bij de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland om de implementatie van de nieuwe meldcode te bevorderen. Gedurende haar master is Marloes bij van den Bosch en Kroes psychologen aan de slag gegaan als psycholoog in opleiding. Na het afronden van haar opleiding is ze teruggekomen als basispsycholoog in de praktijk van den Bosch & Kroes psychologen.

Annelieke van Heeswijck, MSc  (1986, Kinder-&Jeugdpsycholoog) heeft in 2009 de master Klinische Neuropsychologie behaald aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft zich sinds haar studie altijd al gericht op kinderen en hun directe omgeving. Het begon met een afstudeerstage in het Wilhelmina Kinderziekenhuis en een bijbaan als PGB begeleider voor kinderen met een beperking. Annelieke van Heeswijck is vervolgens werkzaam geweest als zorgcoördinator, om PGB begeleiding in goede banen te leiden. Vervolgens heeft zij enkele jaren gewerkt als neuropsycholoog bij Kentalis. Daar bestonden haar werkzaamheden vooral uit de diagnostiek en behandeling van kinderen met taalproblemen. Inmiddels werkt Annelieke van Heeswijck sinds 2018 bij van den Bosch & Kroes psychologen. Ze heeft het goed naar haar zin in de kleinschalige, laagdrempelige setting. Annelieke vindt het belangrijk om een integere, toegankelijke en betrokken psycholoog te zijn. Ze werkt graag samen met andere disciplines en neemt daarom regelmatig contact op met andere hulpverleners en leerkrachten.

Eva Kühl, MSc (……..)
In bewerking

PSYCHOLOGEN VOLWASSENEN

Marjolijn Valkenburg, MSc. (1995, Psycholoog). In 2019 is zij afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht. Zij heeft daar de masteropleiding Cognitieve en Klinische Neurowetenschappen afgerond, waarbij zij zich gespecialiseerd heeft in psychopathologie. In deze opleiding heeft zij kennis opgedaan van vele soorten psychische problematiek en de behandeling daarvan. In 2019 is zij gestart als psycholoog bij van den Bosch & Kroes psychologen waarbij zij zich voornamelijk richt op psychologisch onderzoek en behandeling van volwassenen. Momenteel volgt zij een opleiding Cognitieve Gedragstherapie en in haar behandelingen maakt zij dan ook veel gebruik van technieken uit deze therapievorm.

Dr. Lieke Wirken, (PhD) (1985, Psycholoog) behaalde in 2009 haar Masterdiploma Klinische Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hierna combineerde ze onderzoek en patiëntenzorg binnen de afdeling Medische Psychologie van het Radboud UMC en de afdeling Reumatologie van de Sint Maartenskliniek te Nijmegen. Aansluitend startte zij met haar promotieonderzoek naar de psychosociale gevolgen van nierdonatie bij leven. In 2018 is zij gepromoveerd aan de Radboud Universiteit op een onderzoek rondom de psychosociale screening van nierdonoren en de ontwikkeling van een online behandelprogramma voor deze doelgroep. Momenteel is zij 2 dagen per week werkzaam als onderzoeker en docent binnen de sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie van de Universiteit Leiden. Twee dagen per week is zij werkzaam bij van den Bosch & Kroes psychologen. Binnen de praktijk richt zij zich op het uitvoeren van psychologische onderzoeken en behandeling van volwassenen. Ook Lieke Wirken volgt de opleiding Cognitieve Gedragstherapie. De technieken uit deze therapievorm gebruikt zij in haar behandelingen.