Ons team

PRAKTIJKHOUDERS 

Drs. Anneke van den Bosch (1952, Klinisch psycholoog BIG 79049668725 en psychotherapeut BIG 99049668716). In 1985 studeerde ze cum laude af in de klinische- en de kinder- en jeugdpsychologie. Daarna heeft ze gewerkt in instellingen voor zorg aan verstandelijk gehandicapten, Justitie, GGZ, kinder-en jeugdpsychiatrie, deed ze wetenschappelijk onderzoek en verzorgde ze onderwijs aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 1994 voert ze een eigen praktijk voor kinderen, jongeren en volwassenen. Anneke ontwikkelt zichzelf voortdurend, daarom zoekt ze ook in haar werk met cliënten de aanknopingspunten tot het opheffen van stagnaties en het verder brengen van ontwikkelingen. Dit ontwikkelingstraject kan veel vragen van zowel u als cliënt als van de therapeut en soms blijkt de realiteit weerbarstig. Haar ervaring is echter wel dat kleine stappen altijd gezet kunnen worden.
Anneke van den Bosch werkt ook als rapporteur Pro Justitia in straf- en familierechterlijk kader.
Verder verzorgt zij supervisie t.a.v. de directe collegae in de praktijk, maar ook psychologen in het traject tot: GZ psycholoog, registratie VGcT, NIP K&J, VKJP, NRGD en POH.

Drs. Elly Kroes (1950, Psycholoog). Na haar opleiding aan de School voor Verpleegkundigen van de Vrije Universiteit te Amsterdam, heeft ze jaren gewerkt als verpleegkundige en heeft ze zich gespecialiseerd in verschillende velden: algemene interne geneeskunde, cardiologie, intensive care, educatie en supervisie. Naast haar werk als beleidsadviseur heeft ze de Masterstudie Applied Cognitive Psychology gevolgd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Elly is afgestudeerd in de Toegepaste Cognitieve Psychologie. Cognitie heeft in dit verband te maken met leren, herinneren, denken, interpreteren, geloven en probleem oplossen. In onze praktijk zet zij haar kennis in op het gebied van management en kwaliteit, logistiek en personeelsbeleid.

SECRETARIAAT

Mieke l’Ortye (1961) is onze administratieve kracht en uw eerste aanspreekpunt voor vragen of verzoeken. Zij heeft meer dan 25 jaar gewerkt bij diverse instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en is nu bij van den Bosch & Kroes neergestreken.  Zij streeft ernaar om onze cliënten zo goed mogelijk te woord te staan en verder te helpen. Zij ondersteunt onze psychologen bij het administratieve deel van hun werk en neemt hen daarbij zoveel mogelijk uit handen. Zij is o.a. verantwoordelijk voor het aanmelden en uitschrijven van nieuwe cliënten en het administratieve traject daar tussenin, beschikkingen voor jeugdigen, agendabeheer van onze medewerkers, het verstrekken van informatie, dossiervoering, correspondentie en archivering en overige voorkomende werkzaamheden.

PSYCHOLOGEN KIND- EN JEUGD

Annelieke van Heeswijck, MSc  (1986, Kinder-&Jeugdpsycholoog, SKJ registratie 130003996) heeft in 2009 de master Klinische Neuropsychologie behaald aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft zich sinds haar studie altijd al gericht op kinderen en hun directe omgeving. Het begon met een afstudeerstage in het Wilhelmina Kinderziekenhuis en een bijbaan als PGB begeleider voor kinderen met een beperking. Annelieke van Heeswijck is vervolgens werkzaam geweest als zorgcoördinator, om PGB begeleiding in goede banen te leiden. Vervolgens heeft zij enkele jaren gewerkt als neuropsycholoog bij Kentalis. Daar bestonden haar werkzaamheden vooral uit de diagnostiek en behandeling van kinderen met taalproblemen. Inmiddels werkt Annelieke van Heeswijck sinds 2018 bij van den Bosch & Kroes psychologen. Ze heeft het goed naar haar zin in de kleinschalige, laagdrempelige setting. Annelieke vindt het belangrijk om een integere, toegankelijke en betrokken psycholoog te zijn. Ze werkt graag samen met andere disciplines en neemt daarom regelmatig contact op met andere hulpverleners en leerkrachten.

Eva Kuhl, MSc. (1994, Psycholoog, SKJ REGISTRATIE 130006261) is basispsycholoog kind en jeugd.  Zij heeft sinds haar bachelor Psychologie en Gezondheid aan de universiteit Tilburg al een grote interesse in en affiniteit met kinderen en jeugdigen. Tijdens haar master Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie is Eva werkzaam geweest bij Van den Bosch & Kroes psychologen. Een grote leergierigheid en interesse in de wetenschap heeft haar er vervolgens toe gedreven om ook een onderzoeksmaster (DaSCA) te gaan doen aan de Universiteit Utrecht. Deze master was volledig gericht op onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen en jongeren binnen hun sociale context. Momenteel heeft Eva ook haar onderzoeksmaster afgerond en sinds 2019 combineert zij een promotietraject aan de Universiteit Utrecht met haar werk als basispsycholoog Kind en Jeugd bij Van den Bosch & Kroes psychologen.

Nina van den Berg, MSc. (1995, Psycholoog, SKJ registratie 130006261). In 2019 heeft zij de bachelor- en masteropleiding psychologie afgerond aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na het behalen van de masteropleiding arbeid, organisatie en gezondheidspsychologie is ze als coach aan de slag gegaan in het voortgezet onderwijs. In deze periode is een grote affiniteit ontstaan met de persoonlijke begeleiding van jeugdigen. Dit gaf aanleiding tot het volgen van extra vakken van de masteropleiding gezondheidszorgpsychologie aan de Radboud Universiteit. Ook is ze in deze periode gestart met een traject aan de Open Universiteit voor het behalen van de basisaantekening psychodiagnostiek. Hiermee heeft ze zich volledig gericht op psychopathologie, psychodiagnostiek en psychologische interventies. Nina is tijdens haar opleiding gestart bij van den Bosch & Kroes psychologen en ze is hier, na afronding van de opleiding, werkzaam gebleven als psycholoog binnen de sectie Kind & Jeugd.

ONDERSTEUNEND PSYCHOLOOG 

Anne Perdaems BSc. (1999, psycholoog i.o.) is na het behalen van haar propedeuse van de bacheloropleiding Social Work begonnen met haar studie Psychologie aan de Universiteit van Tilburg. Nadat zij het bachelordeel heeft afgerond, zal zij met het masterdeel Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie starten. Deze masteropleiding past bij haar, omdat zij veel affiniteit heeft met kinderen en adolescenten. Door haar wil om te leren en haar nieuwsgierigheid met betrekking tot de praktijk van het psychologen-vak, naast alle theorie, is Anne bij Van den Bosch & Kroes psychologen terecht gekomen. Ze is hier werkzaam naast haar opleiding om onder andere meer ervaring op te doen van de praktijk. Met haar werkzaamheden ondersteunt zij de klinisch psycholoog bij administratieve taken. Zij maakt o.a. gespreksverslagen en werkt vragenlijsten uit van psychologische onderzoeken. Zo  leert zij van het psychologisch proces door te zien wat de psycholoog vervolgens met de scores van de vragenlijsten doet en leert zij van het commentaar op de gespreksverslagen wat werkelijk van belang is om te noteren.
De werkzaamheden leggen de basis voor een masterstage psychologie in de nabije toekomst.