Ons team

Drs. Anneke van den Bosch (1952, Klinisch psycholoog/psychotherapeut BIG 79049668725 en 99049668716). In 1985 studeerde ik cum laude af in de klinische- en de kinder- en jeugdpsychologie. Daarna heb ik gewerkt in instellingen voor zorg aan verstandelijk gehandicapten, Justitie, GGZ, kinder-en jeugdpsychiatrie, deed ik wetenschappelijk onderzoek en verzorgde ik onderwijs aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 1994 voer ik een eigen praktijk voor kinderen, jongeren en volwassenen. Zoals ik ook mezelf voortdurend ontwikkel, zoek ik ook in mijn werk met cliënten de aanknopingspunten tot het opheffen van stagnaties en het verder brengen van ontwikkelingen. Dit ontwikkelingstraject kan veel vragen van zowel u als cliënt als van mijzelf en soms blijkt de realiteit weerbarstig. Mijn ervaring is echter wel dat kleine stappen altijd gezet kunnen worden.

Drs. Elly Kroes (1950, Psycholoog). Na mijn opleiding aan de School voor Verpleegkundigen van de Vrije Universiteit te Amsterdam, heb ik jaren gewerkt als verpleegkundige en heb ik me gespecialiseerd in verschillende velden: algemene interne geneeskunde, cardiologie, intensive care, educatie en supervisie. Naast mijn werk als beleidsadviseur heb ik een studie psychologie gevolgd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ik ben afgestudeerd in de Toegepaste Cognitieve Psychologie. Cognitie heeft in dit verband te maken met leren, herinneren, denken, interpreteren, geloven en probleem oplossen. In onze praktijk zet ik mijn kennis in op het gebied van management en kwaliteit, logistiek en personeelsbeleid.

Annelieke van Heeswijck (1986, Kinder-&Jeugdpsycholoog) heeft in 2009 de master Klinische Neuropsychologie behaald aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft zich sinds haar studie altijd al gericht op kinderen en hun directe omgeving. Het begon met een afstudeerstage in het Wilhelmina Kinderziekenhuis en een bijbaan als PGB begeleider voor kinderen met een beperking. Annelieke is vervolgens werkzaam geweest als zorgcoördinator, om PGB begeleiding in goede banen te leiden. Vervolgens heeft zij enkele jaren gewerkt als neuropsycholoog bij Kentalis. Daar bestonden haar werkzaamheden vooral uit de diagnostiek en behandeling van kinderen met taalproblemen. Inmiddels werkt Annelieke sinds twee jaar in onze praktijk. Ze heeft het goed naar haar zin in de kleinschalige, laagdrempelige setting. Annelieke vindt het belangrijk om een integere, toegankelijke en betrokken psycholoog te zijn. Ze werkt graag samen met andere disciplines en neemt daarom regelmatig contact op met andere hulpverleners en leerkrachten.

Marjolijn Valkenburg, MSc. (1995, psycholoog). In 2019 is zij afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht. Zij heeft daar de masteropleiding Cognitieve en Klinische Neurowetenschappen afgerond, waarbij zij zich gespecialiseerd heeft in psychopathologie. In deze opleiding heeft zij kennis opgedaan van vele soorten psychische problematiek en de behandeling daarvan. In 2019 is zij gestart als psycholoog bij Van den Bosch & Kroes psychologen waarbij zij zich voornamelijk bezighoudt met psychologisch onderzoek en behandeling van volwassenen. Momenteel volgt zij een cursus Cognitieve Gedragstherapie en in haar behandelingen maakt zij dan ook veel gebruik van technieken uit deze therapievorm.

Marloes Brands, Msc. is basispsycholoog kinderen en jeugd. Zij heeft de bachelor psychologie aan de Universiteit Leiden gevolgd en heeft daarna haar master klinische ontwikkelingspsychologie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Gedurende haar bachelor heeft Marloes haar affiniteit met kinderen en jeugdigen ontdekt en heeft ze zich gefocust op gebieden als de cognitieve en emotionele ontwikkeling. Ook heeft ze een minor over de risico’s en consequenties van kindermishandeling gevolgd en daarvoor stage gelopen bij de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland om de implementatie van de nieuwe meldcode te bevorderen. Gedurende haar master is Marloes bij Van den Bosch en Kroes psychologen aan de slag gegaan als stagiaire. Na het afronden van haar opleiding is ze teruggekomen bij de praktijk om als basispsycholoog aan de slag te gaan.

Mieke l’Ortye is onze administratieve kracht en uw eerste aanspreekpunt voor vragen of verzoeken. Zij heeft meer dan 25 jaar gewerkt bij diverse instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en is nu bij Van den Bosch & Kroes neergestreken.  Zij streeft ernaar om onze cliënten zo goed mogelijk te woord te staan en verder te helpen. Zij ondersteunt onze psychologen bij het administratieve deel van hun werk en neemt hen daarbij zoveel mogelijk uit handen. Zij is o.a. verantwoordelijk voor het aanmelden en uitschrijven van nieuwe cliënten en het verdere administratieve traject daar tussenin, beschikkingen voor jeugdigen, agendabeheer van onze medewerkers, het verstrekken van informatie, dossiervoering, correspondentie en archivering en overige voorkomende werkzaamheden.

Dr. Lieke Wirken behaalde in 2009 haar Masterdiploma Klinische Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hierna combineerde ze onderzoek en patiëntenzorg binnen de afdeling Medische Psychologie van het Radboud UMC en de afdeling Reumatologie van de Sint Maartenskliniek te Nijmegen. Aansluitend startte zij met haar promotieonderzoek naar de psychosociale gevolgen van nierdonatie bij leven. In 2018 is zij gepromoveerd aan de Radboud Universiteit op een onderzoek rondom de psychosociale screening van nierdonoren en de ontwikkeling van een online behandelprogramma voor deze doelgroep. Momenteel is zij 2 dagen per week werkzaam als onderzoeker en docent binnen de sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie van de Universiteit Leiden. Twee dagen per week is zij werkzaam bij van den Bosch & Kroes Psychologen. Binnen de praktijk richt zij zich op het uitvoeren van psychologische onderzoeken en begeleiding van volwassenen.

Sanne Verhaaren is GZ-psycholoog BIG nr.79916818825 en EMDR-therapeut. Zij is afgestudeerd als Orthopedagoog aan de Universiteit Utrecht, maar heeft zich in de loop van de jaren gespecialiseerd in het werken met zowel kinderen en jongeren als volwassenen. Sanne heeft lange tijd gewerkt als diagnosticus, therapeut en docent aan de Universiteit Utrecht. Ook is zij werkzaam geweest binnen de zorg voor verstandelijk beperkte cliënten en heeft zij verschillende organisaties bijgestaan bij het effectief inrichten van 24-uurszorg voor jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Binnen de praktijk werkt Sanne als therapeut. In gesprekken is zij analytisch en komt snel tot de kern. Met een nuchtere kijk probeert ze patronen tegen het licht te houden. Ze combineert diepgang en reflectie graag met lichtheid en humor.