Geen categorie

Bijscholing van (onze) psychologen

Psychologie is altijd in ontwikkeling en psychologen zijn verplicht zich continu bij te scholen. Zoals u wellicht weet zijn BIG-geregistreerde Klinisch Psychologen verplicht jaarlijks 25 uur scholing te volgen.
Ook vinden we het prettig als al onze (GZ)-psychologen zich blijven ontwikkelen. Dit jaar gaan onze psychologen naar het congres van de VGcT in de Koningshof. Dit is een groot jaarlijks congres over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de cognitieve gedragstherapie, wat drie dagen duurt en veel lezingen en workshops kent. Honderden collega’s verzamelen zich daar, waardoor de happening naast kennis opdoen ook voelt als een reünie omdat vele collega’s elkaar kennen van de studietijd, werk, studiegroepen of intervisie.

 

Geen categorie

Kerstvakantie

Ook dit jaar sluit Van den Bosch en Kroes psychologen voor een korte periode in december. Van 27 december tot en met 31 december zijn wij gesloten wegens vakantie. Vanaf 3 januari zijn wij weer aanwezig en bereikbaar en wordt uw mail of ingesproken boodschap beantwoord.

Geen categorie

Therapie met behulp van dieren

Paarden en honden inzetten bij behandelingen

“Wij kijken als psychologen altijd breder, kijken steeds naar betere behandelingen voor onze cliënten, naar therapieën die echt werken. De effectiviteit moet wel wetenschappelijk aangetoond zijn en toegepast worden door iemand die daarvoor opgeleid is en kennis van zaken heeft. Zo passen we nu ook dierenondersteunende interventies toe of – eenvoudiger geformuleerd – therapie waarbij we gebruik maken van paarden en honden. En de resultaten zijn heel goed.” vertelt klinisch psycholoog Anneke van den Bosch van psychologiepraktijk Van den Bosch en Kroes psychologen uit Oirschot, Dekanijstraat 2.

Therapie met dieren

Sanne van Nunen-Jacobs (1992) is degene die in haar behandeltrajecten soms haar paarden of

Nieuws

Bekostiging zorg aan volwassenen per 1 januari 2022

Graag willen wij u op de hoogte brengen van de wijzigingen die gaan plaatsvinden in de Geestelijke Gezondheidszorg. Vanaf 1 januari 2022 treedt het Zorgprestatiemodel in werking, een nieuwe manier om de zorg die wij aan u verlenen te registreren en te declareren. Deze verandering is bedoeld om de zorg inzichtelijker te maken voor zowel cliënt als zorgverlener en de declaraties transparanter.

Tot 1 januari 2022 wordt de DBC (Diagnose Behandel Combinatie) registratie gehanteerd. Een bepaalde behandeling is verbonden aan een diagnose. De daaraan gerelateerde declaraties zijn per staffel opgemaakt, 0-99 minuten, 100-199 minuten etc. Het kan dan zijn dat de rekening fors hoog uitvalt als er bijvoorbeeld 120 minuten in de nieuwe staffel moet worden gedeclareerd; dit is vaak onduidelijk voor de cliënt. Het zorgprestatiemodel brengt daar verandering in.

Het zorgprestatiemodel is een model voor prestatiebekostiging, ontwikkeld door de Nederlandse Zorg Autoriteit in samenwerking met de verzekeraarsDe ‘prestaties’ bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor de geboden geestelijke gezondheidszorg. Een prestatie is in het nieuwe model bijvoorbeeld een gesprek of een psychologisch onderzoek. Dit model gaat de DBC’s die nu worden gebruikt vervangen.

Wat zijn de voordelen?

Het zorgprestatiemodel biedt voordelen ten opzichte van de DBC bekostiging. De belangrijkste kenmerken zijn eenvoud en transparantie. De prestaties en de daaraan gerelateerde vergoedingen op de rekening worden duidelijk herkenbaar. Ze zijn dan makkelijker te controleren voor patiënt en zorgverzekeraar.  Een ander voordeel is dat er minder administratie is rondom de zorg.

Wat houdt dit voor u in? Allereerst houdt het in dat uw huidige behandeltraject afgesloten moet worden per 31 december 2021. Uw behandeling kan uiteraard wel doorgaan, maar dan onder het nieuwe model. Een consequentie hiervan is helaas dat voor elk kalenderjaar, en niet alleen maar per behandeltraject, uw eigen risico wordt aangesproken, indien dit nog niet (volledig) is besteed. Dus als u in 2021 in behandeling was, maar ook in 2022 in behandeling blijft, wordt uw eigen risico van 2022 ook aangesproken; naast de eventuele behandelkosten die niet door uw verzekering worden vergoed.

Zoals u waarschijnlijk weet, wil Van den Bosch & Kroes psychologen geen contracten meer met de zorgverzekeraars. We ervaren de regelgeving van de zorgverzekeraar als te belemmerend voor onze bedrijfsvoering. Wij vinden dat u als cliënt onvoldoende ruimte krijgt om de juiste behandeling te krijgen en wij vinden dat alle bijkomende eisen die ons door de ziektekostenverzekeraars worden opgelegd, de kwaliteit van de behandeling verminderen. Beide redenen hebben ons doen besluiten geen contract meer met de verzekeraars af te sluiten. Dit wordt genoemd de ‘ongecontracteerde zorg’. We voldoen uiteraard aan alle kwaliteitseisen die de overheid, verzekeraars, beroepsverenigingen en de wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) van ons vragen.

Bij ongecontracteerde zorg stelt de zorgverzekeraar de vergoeding voor het, door de NZa vastgestelde, tarief naar beneden bij. Afhankelijk van uw polis kán het zijn dat (een deel van) de behandeling voor uw eigen rekening is.

Voor de vergoeding is de basis-verzekeringspolis leidend, niet de aanvullende verzekering. Als we weten welke verzekeraar en welke polis u heeft, kunnen wij voor u nakijken hoeveel uw verzekeraar vergoedt voor het traject.

Daarnaast wordt in 2022 ook de zogenaamde zorgstraat afgeschaft omdat de zorgverzekeraars dit type zorg niet langer willen ondersteunen. Voorheen kon u door uw huisarts of Praktijkondersteuner GGZ worden verwezen in de zorgstraat of brede straat, waarbij uw eigen risico buiten schot bleef en de behandelkosten via de huisartsenpraktijk werden betaald. Dit is niet meer mogelijk vanaf 2022.

Wij realiseren ons dat u liever ander nieuws hoort. Echter, wij willen het niet mooier maken dan het is en u tijdig op de hoogte stellen van wat u kunt verwachten én wat u eventueel kunt ondernemen.

Mocht u langer durende zorg nodig hebben, dan is dit een goed moment om eens kritisch te kijken naar uw zorgverzekering en wat deze vergoedt. Het kan bijvoorbeeld gunstig zijn om te kiezen voor een restitutiepolis, waarbij meestal 100% van de kosten wordt vergoed, ook voor ongecontracteerde zorg én waarbij u uw eigen hulpverlener kunt kiezen, of een andere verzekeringsvorm waarbij u meer vergoed krijgt voor geestelijke gezondheidszorg. Ook het overstappen naar een zorgverzekeraar met betere voorwaarden kan lonend zijn.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de vergelijkingssites.

Wij begrijpen dat dit misschien veel informatie ineens is, en bovendien geen prettige boodschap voor wat betreft de kosten van uw behandeling. Desalniettemin willen wij u zo volledig mogelijk informeren en voorbereiden. Mocht bovenstaande vragen oproepen, neemt u dan gerust contact met ons op!

Mw.  Elly Kroes MSc

Psycholoog Toegepaste Cognitieve Psychologie/Praktijkhouder

Van den Bosch & Kroes psychologen

 

Mevr. Drs. A. van den Bosch                         

Klinisch psycholoog                                                           

Psychotherapeut BIG                                                       

Kinder- en Jeugd Specialist   NIP    

Geen categorie

Paarden en honden als verlengstuk van de behandeling

Sanne van Nunen is per januari 2021 in onze praktijk gestart als GZ psycholoog en richt zich voornamelijk op kinderen en jongeren.  Zij heeft ervaring met therapie waarin paard(en) en/of honden een positieve rol spelen voor de kinderen. Indien het passend is bij de hulpvraag, kan er samen met de cliënt (en het systeem) besproken worden wat een paard en/of hond voor toegevoegde waarde in een behandeltraject kan hebben. Deze therapievorm kan, naast de reguliere gesprekken in de praktijk in Oirschot, een aanvulling zijn op de behandeling. Op een andere locatie, nabij de praktijklocatie, kan er dan worden afgesproken met de cliënt. Naast dat dieren een rustgevende werking hebben, staan zij eveneens bekend om hun spiegelend vermogen. Indicaties voor trajecten waarbij een paard en/of hond zou kunnen worden ingezet zijn bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een verminderd zelfvertrouwen, moeite met het aangeven van grenzen, moeilijk (sociaal) contact maken, angsten, hyperactiviteit etc. Bij dergelijke hulpvragen kan een paard en/of een hond zeker van invloed zijn op het bereiken van de behandeldoelen. Informeer naar de mogelijkheden.

Geen categorie

EMDR Therapeut

In onze praktijk bieden we EMDR voor zowel kinderen als volwassenen. Meestal wordt EMDR ingezet bij psychotrauma’s. U kunt dan denken aan b.v. een (auto)ongeluk of een tragisch sterfgeval. Klachten bij kinderen kunnen bestaan uit angst voor honden omdat een hond te onverwacht, te ‘vriendelijk’ op het kleine kind afkwam.

Voor de behandeling van trauma zijn er ook andere therapievormen beschikbaar waarmee we u kunnen ondersteunen.

Nieuws

Maatregelen bij het Coronavirus

Januari 2021

Door de maatregelen van het RIVM toe te passen kunnen we cliënten live zien. Wel op 1,5 meter van elkaar. Om dat te bewerkstelligen hebben we de volgende maatregelen genomen.

 • We schudden geen handen
 • Blijft u vooral thuis als u verkouden bent, snottert, hoest of koorts hebt.
  Als u bovenstaande verschijnselen hebt, dan horen we dit graag telefonisch van u en wensen we u beterschap en een spoedig herstel.
 • Als u of een huisgenoot symptomen van het virus heeft (gehad), verzoeken wij u eveneens om thuis te blijven.
 • U dient uw handen bij binnenkomst te ontsmetten
 • Er wordt u geen koffie of thee aangeboden.
 • Het toilet is niet toegankelijk voor cliënten
 • Afspraken gaan op verschillende tijden van start, zodat contact tussen cliënten van verschillende psychologen wordt vermeden
 • Wij vragen u om stipt op tijd te zijn: niet te vroeg en niet te laat zodat u niet in contact kunt komen met komende en vertrekkende anderen. Als u toch te vroeg bent, vragen wij u om buiten te wachten.
 • Tussendoor zorgen wij dat de ruimte ontsmet wordt

Uiteraard beslissen we samen met u wat u zelf het prettigst vindt: face-to-face contacten of toch liever beeldbellen. Klik hier voor de richtlijnen.