Informatie over behandeling, Interessant, Nieuws

Promovenda, Eva Kühl MSc, heeft een artikel gepubliceerd

In onze praktijk werkt Eva Kühl, kinder- en Jeugdpsycholoog. Eva werkt één dag in onze praktijk. Denk nu niet dat Eva, naast die ene dag, loopt te flierefluiten, televisie zit te kijken, kortom niks zit te doen. Nee! Eva is een promovenda aan de universiteit Utrecht. En dat is heel hard werken. Onder andere schrijft ze regelmatig teksten in een tijdschrift, zoals in ‘Kind en Adolescent Praktijk’.  Eén van die artikelen hebben we hierbij ingesloten. Soms is het wat lastig om een afspraak te plannen omdat we slechts één dag per week op Eva kunnen rekenen in onze praktijk, maar steeds weer blijkt dat we er wel weer uitkomen en u van dienst kunnen zijn.

Hieronder vindt u het artikel.
Artikel Eva

Informatie over behandeling

EMDR bij kinderen, mogelijk op elke leeftijd

Auteur: Sanne van Nunen

Helaas, mensen maken wel eens vervelende gebeurtenissen mee, ook kinderen en jongeren. Een deel van hen kan de gebeurtenis op eigen kracht verwerken en een plek geven. Anderen hebben hierbij ondersteuning nodig.

Er zijn verschillende manieren om trauma’s te verwerken, waaronder EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). EMDR is er voor elke leeftijd.

Wanneer een kind voor hij of zij kon praten iets vervelend heeft meegemaakt,

Informatie over behandeling

Behandeling met inzet van dieren

Auteur: Sanne van Nunen

In de praktijk van van den Bosch & Kroes psychologen worden verschillende therapievormen aangeboden. Daarin wordt altijd maatwerk nagestreefd en getracht aan te sluiten bij de behoeften/wensen/mogelijkheden van het kind, de jongere of de volwassene. Wat wij als aanvulling op de meer ‘bekende’ therapie vormen bieden is therapie met behulp van dieren. Dit wordt gegeven door een GZ psycholoog en de dieren (hond of paard) worden ter ondersteuning van het therapieproces gebruikt.

Gedacht kan worden aan een hond die meegebracht wordt voor een kind dat van zijn/haar angst voor honden wil afkomen. Of ‘gewoon’ omdat het fijn is tijdens ‘lastige’ gesprekken een hond in de kamer te hebben, te kunnen aaien en mee te kunnen spelen. Samen kunnen er oefeningen worden bedacht die samen met

Interessant

Rouwverwerking van kinderen bij een overlijden

Auteur: Anne Perdaems

Een dierbare verliezen is een ingrijpende gebeurtenis, zeker als je nog jong bent. Het is voor een ouder een natuurlijke reactie om kinderen te willen beschermen tegen pijn en verdriet.

Het is echter niet te voorkomen, want ook kinderen krijgen te maken met verlies en overlijden van dierbaren.

De manier waarop kinderen met dit verlies omgaan is afhankelijk van verschillende factoren:

 • De ontwikkelingsfase van het kind
 • Het karakter van het kind
 • Het voorbeeld dat het kind vanuit de omgeving krijgt
 • Hoe het kind wordt opgevangen door de omgeving, hoe veilig voelt hij/zij zich?

Rouwverwerking per leeftijd:

Belangrijk, Praktijk regels

Huisregels van onze praktijk

Auteur: Elly Kroes

Openingstijden

De praktijk is geopend tijdens kantooruren: 8.00 uur – 17.00 uur, telefoonnummer 0499-577921. Buiten deze tijden zijn wij niet telefonisch bereikbaar, maar u kunt altijd een bericht inspreken, waarna u de volgende werkdag zult worden teruggebeld. Ook kunt u een mail sturen naar info@vandenbosch-kroes.nl met uw vraag/opmerking, deze zal de eerstvolgende werkdag worden gelezen/behandeld.

Aanmelding

Wilt u bij ons in behandeling komen, dan heeft u altijd een verwijzing nodig van de huisarts. Kinderen kunnen ook via de huisarts komen met een verwijzing, maar ook kan de gemeente een beschikking afgeven.

Belangrijk

Wat te doen bij Crisis

Auteur: Elly Kroes

Bij crisis tijdens kantooruren kunt u altijd bellen met uw huisarts, maar ook met ons. Indien de praktijk is gesloten of wanneer we niet bereikbaar zijn, belt u dan naar uw huisarts of – buiten kantoortijden – naar de huisartsenpost in uw regio (het antwoordapparaat van uw huisarts vermeldt het nummer). Zij zullen u verder helpen of verwijzen naar crisishulp.

Voor kinderen uit Oirschot in crisis is er tijdens kantooruren altijd iemand bereikbaar bij team Wijzer Oirschot, telefoonnummer 0499-335142. Buiten kantooruren kunt u Spoed4Jeugd Zuidoost Brabant bellen op 088-0666999. Dit nummer geldt ook voor Best en Kempengemeenten.

Maakt u zich zorgen om een kind of hebt u zelf hulp nodig, is er sprake van zelfmoordgedachten, dan kunt u altijd anoniem bellen met 0800-113 (gratis). U krijgt een professional aan de lijn die u een luisterend oor biedt.

Geen categorie

Betalingsvoorwaarden

Auteur: Elly Kroes

Van den Bosch en Kroes psychologen heeft geen contracten met zorgverzekeraars, wat inhoudt dat een percentage van de behandelkosten voor eigen rekening kunnen zijn, afhankelijk van uw polis. Bij een restitutiepolis heeft u helemaal geen kosten. Wij informeren u hierover bij de telefonische aanmelding en sturen u hierover schriftelijke informatie toe bij de bevestiging. Wij vragen u om dit goed door te nemen om verrassingen achteraf te voorkomen. Het is altijd verstandig contact op te nemen met uw verzekeraar bij twijfel over de vergoeding.

U zult, indien u ouder dan 18 jaar bent, voor uw afspraken regelmatig een factuur ontvangen van Axians (onze software leverancier).  Op een factuur kunnen meerdere afspraken staan. Wij vragen u om deze factuur binnen de daarvoor gestelde termijn aan ons te voldoen, waarna u de factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor kinderen loopt de betaling via de gemeente waarin u woonachtig bent.

De betalingstermijn van de eerste factuur bedraagt 30 dagen na de datum die op de factuur vermeld staat. Als u niet binnen deze termijn betaalt, ontvangt u een 1e herinnering, met een betalingstermijn van 14 dagen. Daarna volgt eventueel nog een 2e herinnering, met een betalingstermijn van 7 dagen.

Als u na deze herinneringen nog niet betaalt, zijn wij helaas genoodzaakt om de factuur uit handen te geven aan Van Lith Gerechtsdeurwaarders en Incasso. Hieraan zijn extra kosten verbonden die voor uw rekening zijn.

Wij hopen uiteraard dat een incasso niet nodig is en zijn, indien betaling van de facturen problemen oplevert, graag bereid met u mee te denken over een oplossing. Dit dient u dan wel tijdig bij ons aan te geven, waarna wij met u in overleg kunnen gaan over een betalingsregeling.

Organisatorische perikelen

Never a dull moment in de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg!

Auteur: Elly Kroes

Meldde we u vorig jaar dat de Zorgstraat is afgeschaft en er een nieuw organisatiemodel is geïntroduceerd per 1 januari 2022…….  in 2023 is toegevoegd dat bij vele verzekeraars de zgn. restitutiepolis zal verdwijnen. De premie van de restitutiepolis is een paar tientjes duurder, maar daarvoor kunt u zich laten behandelen bij elke zorgverlener die u kiest, ook al heeft deze met de zorgverzekeraar geen contract.
Van den Bosch & Kroes psychologen, als ongecontracteerde zorgverlener, voldoet uiteraard  aan alle kwaliteitseisen die de verzekeraar en de beroepsvereniging(en) stellen, maar kent bijvoorbeeld geen omzetplafond. Het omzetplafond is de belangrijkste reden waarom wij geen contract meer willen met de zorgverzekeraars;  we willen op deze manier niet meewerken aan de verhoging van de wachtlijsten. U moet, indien u hulp wenst, naar een andere zorgverlener, die misschien ook al aan  het omzetplafond zit en en niet meer mag behandelen en u kunt weer niet verder. Met een omzetplafond verstrekt de zorgverzekeraar een budget waarmee een bepaald aantal cliënten kan worden behandeld. Wij informeren u over het feit dat we geen contract hebben met de verzekeraars bij de telefonische aanmelding en sturen u hierover schriftelijke informatie toe bij de bevestiging van de afspraak. Wij vragen u om dit goed door te nemen om verrassingen achteraf te voorkomen.

De tarieven voor de behandeling en diagnostiek liggen vast; ze zijn opgesteld door de zorgverzekeraars samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Ook wij als ongecontracteerden hanteren deze tarieven; ook wel marktconforme tarieven genoemd.

Wanneer u geen eigen bijdrage wilt betalen, dan zou een oplossing voor u kunnen zijn een Restitutiepolis. De zorgverzekeraars hebben echter met ingang van 2023 veelal de restitutiepolis verwijderd uit hun aanbod. Alleen Zilveren Kruis ((zilveren kruis Exclusief, Premie € 152.75) Menzis (Menzis basis vrij, premie € 152.75) en Stad Holland (basisverzekering, premie € 140.75), bieden nog een restitutiepolis, voor zover onze informatie strekt. Het meest veilig is als u contact opneemt met een verzekeraar en daarbij vermeldt dat het gaat om geestelijke gezondheidszorg bij ongecontracteerde zorgverleners met markconforme tarieven.

Wisselen van zorgverzekeraar kan alleen in december van elk jaar en kan zeer lucratief zijn.

Interessant

Positieve gezondheid

Auteur: Elly Kroes

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draagt u bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan én om zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Mensen zijn NIET hun aandoening.
Alle aandacht gaat vaak uit naar de klachten en gezondheidsproblemen en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op de ziekte, maar op uzelf, op uw veerkracht en op wat uw leven betekenisvol maakt. Tijdens de test beantwoordt u in totaal 42 vragen over verschillende onderwerpen. Na afloop krijgt u een overzicht van uw persoonlijke score; in een soort spinnenweb gevisualiseerd. U kunt inloggen en na een poosje de vragenlijst herhalen en eventueel (positieve) veranderingen zien.

Hoe werkt het?
Mensen die de vragenlijst invullen, kunnen met het spinnenweb in kaart brengen hoe zij hun gezondheid ervaren. Voel je je bijvoorbeeld gelukkig of juist eenzaam? Lukt het je om de dagelijkse dingen te doen, zoals het huishouden? Beleef je nog plezier aan je bezigheden?
Zorgverleners en patiënten kunnen met die uitkomsten een heel ander gesprek voeren. Wat is voor u/jou echt belangrijk? Wat zou u/jij willen veranderen? Samen bedenken ze vervolgens wie (of wat) kan helpen om de situatie te verbeteren.

Wat zijn de onderwerpen?

 • Hoe voel ik me lichamelijk?
 • Hoe gaat het mentaal met me?
 • Hoeveel vertrouwen heb ik in mijn eigen toekomst?
 • Lukt het me te genieten van het leven?
 • In hoeverre kan ik meedoen in de samenleving?
 • Hoe ziet mijn dagelijks leven eruit?

Over ieder onderwerp krijg je 7 stellingen te zien. Geef bij elke stelling aan in hoeverre je het ermee eens bent of niet. Vul in wat je zélf belangrijk vindt en niet wat de dokter of een andere persoon wellicht wil horen. 0  = niet mee eens, 10 = helemaal mee eens.

Hoe krijg je de uitkomst in bezit?
Je antwoorden brengen je Positieve Gezondheid in kaart. Dat gebeurt aan de hand van het spinnenwebmodel. Dat ingevulde model kun je vervolgens downloaden, opslaan of printen.

Wat kun je ermee doen?
 • Bespreek de uitkomsten met iemand bij wie je je prettig voelt. Een vriend(in), je buurvrouw of bijvoorbeeld je arts of hulpverlener.
 • Ga na wat je graag zou willen veranderen en bespreek hoe je dat aan kunt pakken.

Kun je de test vaker invullen?
Wil je volgen hoe het met je gaat in de loop van de tijd? Vul dan op een later moment nog eens de test in. Voordeel is dan dat je op een later tijdstip de vragenlijst nog eens kunt invoeren. Zou er iets zijn veranderd? Heeft datgene wat je wilde veranderen al effect gehad? Is er nog iets waaraan je wilt gaan werken?

Hoe kun je meedoen?

 • Maak je persoonlijke account aan
 • Log in
 • Start de test
 • Log opnieuw in als je de test nog een keer wilt doen