Nieuws

Augeo Foundation

Wanneer uw kind naar de psycholoog gaat, kan dat spannend zijn. Vaak worden zaken besproken die geen gemeengoed zijn voor u. De uitleg bij de psycholoog is op dat moment wellicht begrepen, maar dan als u thuis bent….. hoe zat het ook alweer?

Wilt u zelf informatie opzoeken dan willen wij u graag  de Augeo Foundation onder de aandacht brengen.

Deze stichting bundelt allerlei kennis voor kinderen, ouders en hulpverleners om hen te helpen ingrijpende ervaringen te kunnen verwerken en begeleiden, zodat de kinderen zich zo goed mogelijk kunnen blijven ontwikkelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van materialen zoals filmpjes, apps of cursussen, maar ook gewoon van simpele tips. U kunt bijvoorbeeld lezen hoe u uw kind kunt helpen bij het omgaan met een scheiding of  gevoelens van onveiligheid. Ook voor uw kind zelf staat er veel nuttige informatie op de website. De volgende thema’s worden uitgebreid toegelicht.

Veerkracht en Steun

Trauma en stress

Samenwerken

Huiselijk geweld

Kindermishandeling

Meldcode

https://www.augeo.nl/

Geen categorie

ADHD bij vrouwen en meisjes

2023 09 09

 

ADHD bij vrouwen en meisjes

In onze praktijk vinden we het belangrijk dat onze medewerkers op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de Geestelijke Gezondheidzorg. We blijven ons daarom scholen om kennis te nemen van de laatste stand van zaken.  Zo heeft één van onze psychologen op 6 september jl. een webinar gevolgd over AD(H)D bij meisjes en vrouwen. Onze andere collega’s worden dan door een klinische les ook weer  geïnformeerd over deze ontwikkelingen.

In de kindertijd wordt ADHD vaker gezien bij jongens dan bij meisjes. Dit komt doordat jongens vaker gedrag vertonen wat storend is voor de omgeving. En dat valt op. Meisjes zijn over het algemeen meer geneigd om zich te conformeren aan de omgeving. Zij ervaren vaak zelf meer last door een gedachtestroom in hun hoofd. Dat interne proces wordt niet vaak opgemerkt door de omgeving, behalve als het meisje ‘overloopt’, onbegrepen kortaf reageert.

Bij meisjes/vrouwen wordt een aandachtstekortstoornis vaak wat later ontdekt wanneer zij bijvoorbeeld moeilijkheden ervaren om het huishouden op orde te krijgen en moeilijkheden om het huishouden te combineren met hun werk en opvoeding van de kinderen.

In de volwassenleeftijd komt AD(H)D even vaak voor bij mannen als bij vrouwen. Vrouwen herkennen zich vaker in het onoplettend beeld (ADD). Het is van belang om goede diagnostiek te doen.

Informatie over behandeling, Interessant, Nieuws

Promovenda, Eva Kühl MSc, heeft een artikel gepubliceerd

In onze praktijk werkt Eva Kühl, kinder- en Jeugdpsycholoog. Eva werkt één dag in onze praktijk. Denk nu niet dat Eva, naast die ene dag, loopt te flierefluiten, televisie zit te kijken, kortom niks zit te doen. Nee! Eva is een promovenda aan de universiteit Utrecht. En dat is heel hard werken. Onder andere schrijft ze regelmatig teksten in een tijdschrift, zoals in ‘Kind en Adolescent Praktijk’.  Eén van die artikelen hebben we hierbij ingesloten. Soms is het wat lastig om een afspraak te plannen omdat we slechts één dag per week op Eva kunnen rekenen in onze praktijk, maar steeds weer blijkt dat we er wel weer uitkomen en u van dienst kunnen zijn.

Hieronder vindt u het artikel.
Artikel Eva

Informatie over behandeling

EMDR bij kinderen, mogelijk op elke leeftijd

Auteur: Sanne van Nunen

Helaas, mensen maken wel eens vervelende gebeurtenissen mee, ook kinderen en jongeren. Een deel van hen kan de gebeurtenis op eigen kracht verwerken en een plek geven. Anderen hebben hierbij ondersteuning nodig.

Er zijn verschillende manieren om trauma’s te verwerken, waaronder EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). EMDR is er voor elke leeftijd.

Wanneer een kind voor hij of zij kon praten iets vervelend heeft meegemaakt,

Interessant

Rouwverwerking van kinderen bij een overlijden

Auteur: Anne Perdaems

Een dierbare verliezen is een ingrijpende gebeurtenis, zeker als je nog jong bent. Het is voor een ouder een natuurlijke reactie om kinderen te willen beschermen tegen pijn en verdriet.

Het is echter niet te voorkomen, want ook kinderen krijgen te maken met verlies en overlijden van dierbaren.

De manier waarop kinderen met dit verlies omgaan is afhankelijk van verschillende factoren:

  • De ontwikkelingsfase van het kind
  • Het karakter van het kind
  • Het voorbeeld dat het kind vanuit de omgeving krijgt
  • Hoe het kind wordt opgevangen door de omgeving, hoe veilig voelt hij/zij zich?

Rouwverwerking per leeftijd:

Belangrijk, Praktijk regels

Huisregels van onze praktijk

Auteur: Elly Kroes

Openingstijden

De praktijk is geopend tijdens kantooruren: 8.00 uur – 17.00 uur, telefoonnummer 0499-577921. Buiten deze tijden zijn wij niet telefonisch bereikbaar, maar u kunt altijd een bericht inspreken, waarna u de volgende werkdag zult worden teruggebeld. Ook kunt u een mail sturen naar info@vandenbosch-kroes.nl met uw vraag/opmerking, deze zal de eerstvolgende werkdag worden gelezen/behandeld.

Aanmelding

Wilt u bij ons in behandeling komen, dan heeft u altijd een verwijzing nodig van de huisarts. Kinderen kunnen ook via de huisarts komen met een verwijzing, maar ook kan de gemeente een beschikking afgeven.

Belangrijk

Wat te doen bij Crisis

Auteur: Elly Kroes

Bij crisis tijdens kantooruren kunt u altijd bellen met uw huisarts, maar ook met ons. Indien de praktijk is gesloten of wanneer we niet bereikbaar zijn, belt u dan naar uw huisarts of – buiten kantoortijden – naar de huisartsenpost in uw regio (het antwoordapparaat van uw huisarts vermeldt het nummer). Zij zullen u verder helpen of verwijzen naar crisishulp.

Voor kinderen uit Oirschot in crisis is er tijdens kantooruren altijd iemand bereikbaar bij team Wijzer Oirschot, telefoonnummer 0499-335142. Buiten kantooruren kunt u Spoed4Jeugd Zuidoost Brabant bellen op 088-0666999. Dit nummer geldt ook voor Best en Kempengemeenten.

Maakt u zich zorgen om een kind of hebt u zelf hulp nodig, is er sprake van zelfmoordgedachten, dan kunt u altijd anoniem bellen met 0800-113 (gratis). U krijgt een professional aan de lijn die u een luisterend oor biedt.

Geen categorie

Betalingsvoorwaarden

Auteur: Elly Kroes

Van den Bosch en Kroes psychologen heeft geen contracten met zorgverzekeraars, wat inhoudt dat een percentage van de behandelkosten voor eigen rekening kunnen zijn, afhankelijk van uw polis. Bij een restitutiepolis heeft u helemaal geen kosten. Wij informeren u hierover bij de telefonische aanmelding en sturen u hierover schriftelijke informatie toe bij de bevestiging. Wij vragen u om dit goed door te nemen om verrassingen achteraf te voorkomen. Het is altijd verstandig contact op te nemen met uw verzekeraar bij twijfel over de vergoeding.

U zult, indien u ouder dan 18 jaar bent, voor uw afspraken regelmatig een factuur ontvangen van Axians (onze software leverancier).  Op een factuur kunnen meerdere afspraken staan. Wij vragen u om deze factuur binnen de daarvoor gestelde termijn aan ons te voldoen, waarna u de factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor kinderen loopt de betaling via de gemeente waarin u woonachtig bent.

De betalingstermijn van de eerste factuur bedraagt 30 dagen na de datum die op de factuur vermeld staat. Als u niet binnen deze termijn betaalt, ontvangt u een 1e herinnering, met een betalingstermijn van 14 dagen. Daarna volgt eventueel nog een 2e herinnering, met een betalingstermijn van 7 dagen.

Als u na deze herinneringen nog niet betaalt, zijn wij helaas genoodzaakt om de factuur uit handen te geven aan Van Lith Gerechtsdeurwaarders en Incasso. Hieraan zijn extra kosten verbonden die voor uw rekening zijn.

Wij hopen uiteraard dat een incasso niet nodig is en zijn, indien betaling van de facturen problemen oplevert, graag bereid met u mee te denken over een oplossing. Dit dient u dan wel tijdig bij ons aan te geven, waarna wij met u in overleg kunnen gaan over een betalingsregeling.

Organisatorische perikelen

Never a dull moment in de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg!

Auteur: Elly Kroes

Meldde we u vorig jaar dat de Zorgstraat is afgeschaft en er een nieuw organisatiemodel is geïntroduceerd per 1 januari 2022…….  in 2023 is toegevoegd dat bij vele verzekeraars de zgn. restitutiepolis zal verdwijnen. De premie van de restitutiepolis is een paar tientjes duurder, maar daarvoor kunt u zich laten behandelen bij elke zorgverlener die u kiest, ook al heeft deze met de zorgverzekeraar geen contract.
Van den Bosch & Kroes psychologen, als ongecontracteerde zorgverlener, voldoet uiteraard  aan alle kwaliteitseisen die de verzekeraar en de beroepsvereniging(en) stellen, maar kent bijvoorbeeld geen omzetplafond. Het omzetplafond is de belangrijkste reden waarom wij geen contract meer willen met de zorgverzekeraars;  we willen op deze manier niet meewerken aan de verhoging van de wachtlijsten. U moet, indien u hulp wenst, naar een andere zorgverlener, die misschien ook al aan  het omzetplafond zit en en niet meer mag behandelen en u kunt weer niet verder. Met een omzetplafond verstrekt de zorgverzekeraar een budget waarmee een bepaald aantal cliënten kan worden behandeld. Wij informeren u over het feit dat we geen contract hebben met de verzekeraars bij de telefonische aanmelding en sturen u hierover schriftelijke informatie toe bij de bevestiging van de afspraak. Wij vragen u om dit goed door te nemen om verrassingen achteraf te voorkomen.

De tarieven voor de behandeling en diagnostiek liggen vast; ze zijn opgesteld door de zorgverzekeraars samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Ook wij als ongecontracteerden hanteren deze tarieven; ook wel marktconforme tarieven genoemd.

Wanneer u geen eigen bijdrage wilt betalen, dan zou een oplossing voor u kunnen zijn een Restitutiepolis. De zorgverzekeraars hebben echter met ingang van 2023 veelal de restitutiepolis verwijderd uit hun aanbod. Alleen Zilveren Kruis ((zilveren kruis Exclusief, Premie € 152.75) Menzis (Menzis basis vrij, premie € 152.75) en Stad Holland (basisverzekering, premie € 140.75), bieden nog een restitutiepolis, voor zover onze informatie strekt. Het meest veilig is als u contact opneemt met een verzekeraar en daarbij vermeldt dat het gaat om geestelijke gezondheidszorg bij ongecontracteerde zorgverleners met markconforme tarieven.

Wisselen van zorgverzekeraar kan alleen in december van elk jaar en kan zeer lucratief zijn.