Geen categorie

ADHD bij vrouwen en meisjes

2023 09 09

 

ADHD bij vrouwen en meisjes

In onze praktijk vinden we het belangrijk dat onze medewerkers op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de Geestelijke Gezondheidzorg. We blijven ons daarom scholen om kennis te nemen van de laatste stand van zaken.  Zo heeft één van onze psychologen op 6 september jl. een webinar gevolgd over AD(H)D bij meisjes en vrouwen. Onze andere collega’s worden dan door een klinische les ook weer  geïnformeerd over deze ontwikkelingen.

In de kindertijd wordt ADHD vaker gezien bij jongens dan bij meisjes. Dit komt doordat jongens vaker gedrag vertonen wat storend is voor de omgeving. En dat valt op. Meisjes zijn over het algemeen meer geneigd om zich te conformeren aan de omgeving. Zij ervaren vaak zelf meer last door een gedachtestroom in hun hoofd. Dat interne proces wordt niet vaak opgemerkt door de omgeving, behalve als het meisje ‘overloopt’, onbegrepen kortaf reageert.

Bij meisjes/vrouwen wordt een aandachtstekortstoornis vaak wat later ontdekt wanneer zij bijvoorbeeld moeilijkheden ervaren om het huishouden op orde te krijgen en moeilijkheden om het huishouden te combineren met hun werk en opvoeding van de kinderen.

In de volwassenleeftijd komt AD(H)D even vaak voor bij mannen als bij vrouwen. Vrouwen herkennen zich vaker in het onoplettend beeld (ADD). Het is van belang om goede diagnostiek te doen.

Geen categorie

Betalingsvoorwaarden

Auteur: Elly Kroes

Van den Bosch en Kroes psychologen heeft geen contracten met zorgverzekeraars, wat inhoudt dat een percentage van de behandelkosten voor eigen rekening kunnen zijn, afhankelijk van uw polis. Bij een restitutiepolis heeft u helemaal geen kosten. Wij informeren u hierover bij de telefonische aanmelding en sturen u hierover schriftelijke informatie toe bij de bevestiging. Wij vragen u om dit goed door te nemen om verrassingen achteraf te voorkomen. Het is altijd verstandig contact op te nemen met uw verzekeraar bij twijfel over de vergoeding.

U zult, indien u ouder dan 18 jaar bent, voor uw afspraken regelmatig een factuur ontvangen van Axians (onze software leverancier).  Op een factuur kunnen meerdere afspraken staan. Wij vragen u om deze factuur binnen de daarvoor gestelde termijn aan ons te voldoen, waarna u de factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor kinderen loopt de betaling via de gemeente waarin u woonachtig bent.

De betalingstermijn van de eerste factuur bedraagt 30 dagen na de datum die op de factuur vermeld staat. Als u niet binnen deze termijn betaalt, ontvangt u een 1e herinnering, met een betalingstermijn van 14 dagen. Daarna volgt eventueel nog een 2e herinnering, met een betalingstermijn van 7 dagen.

Als u na deze herinneringen nog niet betaalt, zijn wij helaas genoodzaakt om de factuur uit handen te geven aan Van Lith Gerechtsdeurwaarders en Incasso. Hieraan zijn extra kosten verbonden die voor uw rekening zijn.

Wij hopen uiteraard dat een incasso niet nodig is en zijn, indien betaling van de facturen problemen oplevert, graag bereid met u mee te denken over een oplossing. Dit dient u dan wel tijdig bij ons aan te geven, waarna wij met u in overleg kunnen gaan over een betalingsregeling.