Organisatorische perikelen

Never a dull moment in de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg!

Auteur: Elly Kroes

Meldde we u vorig jaar dat de Zorgstraat is afgeschaft en er een nieuw organisatiemodel is geïntroduceerd per 1 januari 2022…….  in 2023 is toegevoegd dat bij vele verzekeraars de zgn. restitutiepolis zal verdwijnen. De premie van de restitutiepolis is een paar tientjes duurder, maar daarvoor kunt u zich laten behandelen bij elke zorgverlener die u kiest, ook al heeft deze met de zorgverzekeraar geen contract.
Van den Bosch & Kroes psychologen, als ongecontracteerde zorgverlener, voldoet uiteraard  aan alle kwaliteitseisen die de verzekeraar en de beroepsvereniging(en) stellen, maar kent bijvoorbeeld geen omzetplafond. Het omzetplafond is de belangrijkste reden waarom wij geen contract meer willen met de zorgverzekeraars;  we willen op deze manier niet meewerken aan de verhoging van de wachtlijsten. U moet, indien u hulp wenst, naar een andere zorgverlener, die misschien ook al aan  het omzetplafond zit en en niet meer mag behandelen en u kunt weer niet verder. Met een omzetplafond verstrekt de zorgverzekeraar een budget waarmee een bepaald aantal cliënten kan worden behandeld. Wij informeren u over het feit dat we geen contract hebben met de verzekeraars bij de telefonische aanmelding en sturen u hierover schriftelijke informatie toe bij de bevestiging van de afspraak. Wij vragen u om dit goed door te nemen om verrassingen achteraf te voorkomen.

De tarieven voor de behandeling en diagnostiek liggen vast; ze zijn opgesteld door de zorgverzekeraars samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Ook wij als ongecontracteerden hanteren deze tarieven; ook wel marktconforme tarieven genoemd.

Wanneer u geen eigen bijdrage wilt betalen, dan zou een oplossing voor u kunnen zijn een Restitutiepolis. De zorgverzekeraars hebben echter met ingang van 2023 veelal de restitutiepolis verwijderd uit hun aanbod. Alleen Zilveren Kruis ((zilveren kruis Exclusief, Premie € 152.75) Menzis (Menzis basis vrij, premie € 152.75) en Stad Holland (basisverzekering, premie € 140.75), bieden nog een restitutiepolis, voor zover onze informatie strekt. Het meest veilig is als u contact opneemt met een verzekeraar en daarbij vermeldt dat het gaat om geestelijke gezondheidszorg bij ongecontracteerde zorgverleners met markconforme tarieven.

Wisselen van zorgverzekeraar kan alleen in december van elk jaar en kan zeer lucratief zijn.