Nieuws

Certificaat deelname praktijkvisitatie

In oktober 2022 heeft weer de 5-jaarlijkse visitatie door de LVVP plaatsgevonden. Hierbij kijkt deze beroepsorganisatie, tezamen met een vijftal collega’s, of Anneke van den Bosch, onze klinisch psycholoog en regiebehandelaar, voldoet aan de kwaliteitseisen zoals deze zijn gesteld door de beroepsvereniging en collega’s.  Inhoudelijk, de gesprekken met de cliënten, wordt niet getoetst. Echter wel: zijn de verslagen en informatievoorziening naar de cliënten op orde. Is er voor elke cliënt een verwijzing aanwezig van de huisarts, voor volwassenen, of de gemeente, voor de kinderen. Ook moet de verwijzing passen bij de hulp die wordt gevraagd; basis GGZ of Specialistische GGZ. Is er een behandelplan aanwezig, wordt deze geëvalueerd met de cliënten?  Hoe meten we de eindbeoordeling door de cliënten. We gaan daarvoor een gevalideerde vragenlijst inzetten die we elke cliënt vragen in te vullen rondom de afsluiting van de therapie. Dit is een wat formelere manier om te evalueren dan de vragen die we u stellen op Zorgkaart Nederland. Anneke van den Bosch is als hulpverlener getoetst op deze gebieden met een positief resultaat; de certificering is vijf jaar geldig. Wij zijn daarmee erg blij; dat zult u begrijpen.

Bekijk hier het certificaat deelname praktijkvisitatie 2022 (PDF)