Interessant

Rouwverwerking van kinderen bij een overlijden

Auteur: Anne Perdaems

Een dierbare verliezen is een ingrijpende gebeurtenis, zeker als je nog jong bent. Het is voor een ouder een natuurlijke reactie om kinderen te willen beschermen tegen pijn en verdriet.

Het is echter niet te voorkomen, want ook kinderen krijgen te maken met verlies en overlijden van dierbaren.

De manier waarop kinderen met dit verlies omgaan is afhankelijk van verschillende factoren:

  • De ontwikkelingsfase van het kind
  • Het karakter van het kind
  • Het voorbeeld dat het kind vanuit de omgeving krijgt
  • Hoe het kind wordt opgevangen door de omgeving, hoe veilig voelt hij/zij zich?

Rouwverwerking per leeftijd:

Tot vijf jaar oud; deze kinderen hebben nog geen besef van wat de dood inhoudt. Omdat er op deze leeftijd nog geen tijdsbesef is, zien deze kinderen de dood vaak als iets tijdelijks. Woorden zoals ‘nooit’ en ‘voor altijd’ zijn te vaag voor hen. Dit maakt dat veel kinderen nog niet bang zijn voor de dood, pas daarom op dat u uw eigen angsten niet op hen overbrengt.

Kinderen op deze leeftijd zullen veel vragen hebben.  Als volwassene is het belangrijk dat je hen laat voelen dat je er bent voor hen. Beantwoord hun vragen en praat met uw kind over het verlies. Gebruik eenvoudige en concrete woorden. Vertel kinderen wat ze kunnen verwachten bij bijvoorbeeld de uitvaart.

Op deze leeftijd kunnen kinderen nog niet goed zeggen wat ze denken of voelen. Spel kan hierbij een helpend en troostend middel zijn. Omdat het kind de dood nog niet goed begrijpt, kan het tot onbegrijpelijke situaties, spelvormen of uitspraken leiden. Veroordeel het kind hier niet om; dit is voor het kind een manier van verwerken.

Tot negen jaar oud: op de leeftijd van vijf tot negen begrijpen kinderen vaak dat de dood definitief is, maar ze weten hier vaak nog niet mee om te gaan. Dit maakt ze kwetsbaar, angstig en vol verwarring. Het ene kind zal boos reageren in rouw, terwijl een ander juist stil is en er niet over wil praten. Ook kunnen kinderen bang zijn dat iemand anders ook doodgaat. Emoties kunnen snel wisselen.
Laat zien dat het normaal is om over de overledene te blijven praten, zodat het geen verboden onderwerp is. Als volwassene kun je hen helpen door rust en ruimte te creëren. Geef de gelegenheid om zichzelf te zijn en verdrietig en boos te zijn. Deze reacties horen namelijk bij het overlijden van iemand die belangrijk voor je is.

Negen tot twaalf jaar oud: een kind op deze leeftijd kan zich beter uiten, maar is zich ook meer bewust van de gevoelens van anderen. Hierdoor is het mogelijk dat zij hun verdriet proberen te verbergen, om jou als ouder geen pijn te doen of omdat niet kinderachtig gevonden te worden. Dit kan zich uiten in prikkelbaar of ‘moeilijk’ gedrag.
Alle emoties kunnen in de weg staan op school. Een kind kan zich misschien moeilijker concentreren. Rouwen kost namelijk energie, waardoor er minder ruimte is voor het leren van nieuwe dingen. Houd hierom contact met de leerkracht van uw kind.

Leren omgaan met de dood hoort bij de opvoeding van een kind. Door al eerder met je kind te praten over de dood, leert hij/zij dat het bij het leven hoort en dat erover praten mag.

Voor het rouwproces is het belangrijk dat momenten van verdriet afgewisseld worden met fijne momenten.

Algemene tips:

  • Houd zoveel mogelijk vast aan de dagelijkse structuur
  • Geef uw kind troost en positieve aandacht
  • Luister naar uw kind en benoem de emoties
  • Betrek uw kind bij het afscheid nemen en beantwoord vragen eerlijk
  • Lees samen over verlies en rouw, bijvoorbeeld: “Als verdriet op bezoek komt – Eva Eland”, “Alles wat was – Stine Jensen”, “Een boom vol herinneringen – Britta Teckentrup”, “Vaarwel – Nathalie Slosse”

Andere informatie die u kunt gebruiken:

Belangrijk, Praktijk regels

Huisregels van onze praktijk

Openingstijden

De praktijk is geopend tijdens kantooruren: 8.00 uur – 17.00 uur, telefoonnummer 0499-577921. Buiten deze tijden zijn wij niet telefonisch bereikbaar, maar u kunt altijd een bericht inspreken, waarna u de volgende werkdag zult worden teruggebeld. Tevens kunt u een mail sturen naar info@vandenbosch-kroes.nl met uw vraag/opmerking, deze zal de eerstvolgende werkdag worden gelezen/behandeld.

Aanmelding

Wilt u bij ons in behandeling komen, dan heeft u altijd een verwijzing nodig van de huisarts. Kinderen kunnen ook via de huisarts komen met een verwijzing, maar ook kan de gemeente een beschikking afgeven.

Belangrijk

Wat te doen bij Crisis

Bij crisis tijdens kantooruren kunt u altijd bellen met uw huisarts, maar ook met ons. Indien de praktijk is gesloten of wanneer we niet bereikbaar zijn, belt u dan naar uw huisarts of – buiten kantoortijden – naar de huisartsenpost in uw regio (het antwoordapparaat van uw huisarts vermeldt het nummer). Zij zullen u verder helpen of verwijzen naar crisishulp.

Voor kinderen uit Oirschot in crisis is er tijdens kantooruren altijd iemand bereikbaar bij team Wijzer Oirschot, telefoonnummer 0499-335142. Buiten kantooruren kunt u Spoed4Jeugd Zuidoost Brabant bellen op 088-0666999. Dit nummer geldt ook voor Best en Kempengemeenten.

Maakt u zich zorgen om een kind of hebt u zelf hulp nodig, is er sprake van zelfmoordgedachten, dan kunt u altijd anoniem bellen met 0800-113 (gratis). U krijgt een professional aan de lijn die u een luisterend oor biedt.

Geen categorie

Betalingsvoorwaarden

Van den Bosch en Kroes psychologen heeft geen contracten met zorgverzekeraars, wat inhoudt dat een percentage van de behandelkosten voor eigen rekening kunnen zijn, afhankelijk van uw polis. Bij een restitutiepolis heeft u helemaal geen kosten. Wij informeren u hierover bij de telefonische aanmelding en sturen u hierover schriftelijke informatie toe bij de bevestiging. Wij vragen u om dit goed door te nemen om verrassingen achteraf te voorkomen. Het is altijd verstandig contact op te nemen met uw verzekeraar bij twijfel over de vergoeding.

U zult, indien u ouder dan 18 jaar bent, voor uw afspraken regelmatig een factuur ontvangen van Axians (onze software leverancier).  Op een factuur kunnen meerdere afspraken staan. Wij vragen u om deze factuur binnen de daarvoor gestelde termijn aan ons te voldoen, waarna u de factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor kinderen loopt de betaling via de gemeente waarin u woonachtig bent.

De betalingstermijn van de eerste factuur bedraagt 30 dagen na de datum die op de factuur vermeld staat. Als u niet binnen deze termijn betaalt, ontvangt u een 1e herinnering, met een betalingstermijn van 14 dagen. Daarna volgt eventueel nog een 2e herinnering, met een betalingstermijn van 7 dagen.

Als u na deze herinneringen nog niet betaalt, zijn wij helaas genoodzaakt om de factuur uit handen te geven aan Van Lith Gerechtsdeurwaarders en Incasso. Hieraan zijn extra kosten verbonden die voor uw rekening zijn.

Wij hopen uiteraard dat een incasso niet nodig is en zijn, indien betaling van de facturen problemen oplevert, graag bereid met u mee te denken over een oplossing. Dit dient u dan wel tijdig bij ons aan te geven, waarna wij met u in overleg kunnen gaan over een betalingsregeling.

Organisatorische perikelen

Never a dull moment in de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg!

Meldde we u vorig jaar dat de Zorgstraat is afgeschaft en er een nieuw organisatiemodel is geïntroduceerd per 1 januari 2022…….  in 2023 is toegevoegd dat bij vele verzekeraars de zgn. restitutiepolis zal verdwijnen. De premie van de restitutiepolis is een paar tientjes duurder, maar daarvoor kunt u zich laten behandelen bij elke zorgverlener die u kiest, ook al heeft deze met de zorgverzekeraar geen contract.
Van den Bosch & Kroes psychologen, als ongecontracteerde zorgverlener, voldoet uiteraard  aan alle kwaliteitseisen die de verzekeraar en de beroepsvereniging(en) stellen, maar kent bijvoorbeeld geen omzetplafond. Het omzetplafond is de belangrijkste reden waarom wij geen contract meer willen met de zorgverzekeraars;  we willen op deze manier niet meewerken aan de verhoging van de wachtlijsten. U moet, indien u hulp wenst, naar een andere zorgverlener, die misschien ook al aan  het omzetplafond zit en en niet meer mag behandelen en u kunt weer niet verder. Met een omzetplafond verstrekt de zorgverzekeraar een budget waarmee een bepaald aantal cliënten kan worden behandeld. Wij informeren u over het feit dat we geen contract hebben met de verzekeraars bij de telefonische aanmelding en sturen u hierover schriftelijke informatie toe bij de bevestiging van de afspraak. Wij vragen u om dit goed door te nemen om verrassingen achteraf te voorkomen.

De tarieven voor de behandeling en diagnostiek liggen vast; ze zijn opgesteld door de zorgverzekeraars samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Ook wij als ongecontracteerden hanteren deze tarieven; ook wel marktconforme tarieven genoemd.

Wanneer u geen eigen bijdrage wilt betalen, dan zou een oplossing voor u kunnen zijn een Restitutiepolis. De zorgverzekeraars hebben echter met ingang van 2023 veelal de restitutiepolis verwijderd uit hun aanbod. Alleen Zilveren Kruis ((zilveren kruis Exclusief, Premie € 152.75) Menzis (Menzis basis vrij, premie € 152.75) en Stad Holland (basisverzekering, premie € 140.75), bieden nog een restitutiepolis, voor zover onze informatie strekt. Het meest veilig is als u contact opneemt met een verzekeraar en daarbij vermeldt dat het gaat om geestelijke gezondheidszorg bij ongecontracteerde zorgverleners met markconforme tarieven.

Wisselen van zorgverzekeraar kan alleen in december van elk jaar en kan zeer lucratief zijn.

Interessant

Positieve gezondheid

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan én om zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Mensen zijn niet hun aandoening.

Nieuws

Psycholoog in Opleiding

Bij Van den Bosch & Kroes psychologen werkt elk jaar een psycholoog in opleiding (PiO), meestal van de universiteit Tilburg, maar ook wel van de universiteit Leiden, Nijmegen of Maastricht. Deze PiO heeft dan het laatste jaar van de opleiding tot psycholoog bereikt, zit bomvol theorie en wil de theorie nu graag in praktijk brengen. En dat kan in onze praktijk.

Organisatorische perikelen

Het Zorgprestatie Model in werking

Rond de jaarwisseling 2021-2022 berichtten wij u over het nieuwe zorg-bekostigingssysteem voor volwassenen, het zorgprestatiemodel (ZPM). Veel partijen zijn betrokken bij de verandering: de Nederlandse Zorg autoriteit (NZA), de zorgverzekeraars, beroepsverenigingen, (o.a. LVVP), zorgaanbieders en facturatiemaatschappijen zoals ook die van ons: Axians.

Nieuws

Certificaat deelname praktijkvisitatie

In oktober 2022 heeft weer de 5-jaarlijkse visitatie door de LVVP plaatsgevonden. Hierbij kijkt deze beroepsorganisatie, tezamen met een vijftal collega’s, of Anneke van den Bosch, onze klinisch psycholoog en regiebehandelaar, voldoet aan de kwaliteitseisen zoals deze zijn gesteld door de beroepsvereniging en collega’s.