Aanmelden

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

U bent bij ons aan het goede adres als u kampt met een of meer van onderstaande problemen of klachten. Aanmelden »

 • agressie of juist teruggetrokkenheid
 • somberheid, nergens zin in hebben
 • onzekerheid, dwangmatigheid, angsten
 • moeilijkheden met verwerking van ingrijpende gebeurtenissen
 • verwerking van (ernstige) ziekte of gestagneerde rouw
 • piekeren, stress
 • traumatische ervaringen
 • steeds terugkerende problemen
 • zwakbegaafdheid en verstandelijke handicap
 • eetproblemen
 • nergens toe komen, futloosheid

U kunt bij ons niet terecht voor:

 • Specifiek neurologische problemen zoals epilepsie

Is er een ander probleem of twijfelt u? Belt u dan gerust onze praktijk: 0499-577 921.


Aanmelden in drie stappen

Voordat u zich bij ons aanmeldt, hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts.

U meldt zich snel en eenvoudig aan op de volgende manier:

 1. U belt ons via 0499-577 921.
 2. U geeft de volgende gegevens door (zie ook formulier op de website als u bent verwezen door de Huisarts of eerst nog door de Praktijkondersteuner huisarts (POH) bent gezien):
  • Uw naam
  • De reden van aanmelding
  • Uw contactgegevens
  • De naam van de huisarts en eventueel doorverwijzend specialist
 3. We maken samen een afspraak voor een intakegesprek. Hiervan krijgt u per mail een bevestiging, samen met enkele formulieren. Neemt u de ingevulde formulieren mee naar het intakegesprek, samen met de verwijzing(en).