Kosten

Van den Bosch & Kroes psychologen wil geen contract meer met de zorgverzekeraars. We ervaren de regelgeving van de zorgverzekeraar als te belemmerend voor onze bedrijfsvoering. Wij vinden dat u als cliënt onvoldoende ruimte krijgt om de juiste behandeling te krijgen en wij vinden dat alle bijkomende eisen aan ons de kwaliteit van de behandeling verminderen. Beide redenen hebben ons doen besluiten geen contract meer met de verzekeraars af te sluiten.
Dit wordt genoemd de ‘ongecontracteerde zorg’.

Alle aangeboden psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet als (Gespecialiseerde) GGZ. De therapie wordt afgerekend middels een Zorgstraat model of een Diagnose Behandel Combinatie (DBC), waarvan de tarieven ieder jaar door de Nationale Zorgautoriteit (Nza) worden vastgesteld.
Bij ongecontracteerde zorg past de zorgverzekeraar de vergoeding voor dit tarief aan. Uw polis geeft u uitsluitsel over de hoogte van uw vergoeding. U kunt ook ons vragen naar de vergoeding. Wij hebben een programma waarin de zorgverzekeraars hun vergoedingen percentages aangeven. Wij kunnen voor u het percentage opzoeken als we weten welke zorgverzekeraar en welke polis u heeft.

Zoals u weet betaalt elke Nederlander een zgn. Eigen Risico. In 2020 is dat €385,=. Wanneer u dit bedrag heeft gebruikt in het jaar waarin u psychologische hulp nodig heeft, heeft dit bedrag geen effect meer op de vergoeding die de zorgverzekeraar aan u verstrekt voor psychologische hulp.

Mogelijk vergt het bovenstaande nadere toelichting.  Wilt u daarvoor (telefonisch) contact opnemen met ons, 0499 577 921?