FAQ

Heb ik een verwijzing nodig om naar de psycholoog te gaan?

Het is van belang dat uw huisarts op de hoogte is van uw ontwikkelingen op lichamelijk en geestelijk vlak. De huisarts is ook de toegang tot de Geestelijke GezondheidZorg (GGZ). Wanneer u gebruik wilt maken van de GGZ en denkt dat de psycholoog u kan ondersteunen is het de bedoeling dat u dit met uw huisarts bespreekt. Samen bepaalt u dan of er sprake is van milde dan wel meer ernstige klachten.

In geval van milde klachten en wanneer de huisartsen praktijk een Praktijk Ondersteuner Huisarts GGZ (POH GGZ) heeft, krijgt u een aantal afspraken bij de POH GGZ. Wanneer dit niet voldoende resultaat biedt voor u, kan de huisarts samen met u beslissen dat het wenselijk is om een psycholoog in te schakelen. We krijgen dan een verzoek van de POH voor een behandeling dan wel onderzoek. Het aantal sessie in de zorgstraat is beperkt (5-10). In de Zorgstraat wordt uw Eigen Risico niet aangesproken.
Heeft de huisarts geen POH, dan kunt u ook verwezen worden in de zgn. Basis Geestelijke GezondheidsZorg (B-GGZ).
Is er sprake van (meer) ernstige klachten, dan kan de huisarts in overleg met u beslissen u direct bij onze praktijk aan te melden met een verwijsbrief. Dit noemen we dan de S-GGZ of wel de Gespecialiseerde Geestelijke GezondheidsZorg.

Dus: uw huisarts dient altijd op de hoogte te zijn (verwijzing) van uw komst naar onze praktijk.

Wordt mijn behandeling vergoed?

Wij willen u er uitdrukkelijk op wijzen dat Van den Bosch & Kroes psychologen geen contracten met verzekeraars heeft (zie hiervoor ook het kopje “kosten”). Dit houdt in dat afhankelijk van uw polis, een deel van de behandeling voor uw eigen rekening is. Wij kunnen samen met u bezien voor welk percentage u bent verzekerd. Uw verzekeraar kan u hierover eveneens uitsluitsel geven.

Wordt u verwezen via de zogenaamde “zorgstraat” door uw huisarts, dan geldt het bovenstaande niet en zijn er geen kosten voor u verbonden aan de behandeling. Wel is het aantal sessies in dat geval beperkt.

Wat zijn de openingstijden van de praktijk?

Van den Bosch & Kroes psychologen is geopend van 8.00 – 17.00 uur. Mocht u geen gehoor krijgen, dan kunt u inspreken op ons antwoordapparaat, waarna u de eerstvolgende werkdag wordt teruggebeld.

Wat kost mijn behandeling?

Een behandelconsult van een uur kost 95 euro.

Hoe lang is de wachttijd bij Van den Bosch & Kroes psychologen?

Onze wachttijd varieert. De actuele wachttijd vindt u onder het kopje “wachttijden” bij zowel Volwassenen als Kind en Jeugd. Dit is de wachttijd voor intake bij de klinisch psycholoog. Afhankelijk van de behandeling na intake kan er ook nog sprake zijn van enige wachttijd, bijvoorbeeld voor psychologisch onderzoek. Ook deze informatie vindt u onder het kopje “wachttijden”.