Kwaliteit en wachttijden

Kwaliteit

In onze praktijk willen we de kwaliteit van de zorg optimaal houden. We doen daarvoor dagelijks onze uiterste best. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over (enkele) aspecten binnen onze praktijk. We vragen u dan ook  als cliënt om een evaluatie te geven van de ervaringen die u heeft met onze praktijk middels beantwoording van vijf vragen op de Zorgkaart Nederland. We kunnen daarmee zien wat goed gaat en welke aspecten we moeten verbeteren.

Een andere manier om de kwaliteit van de zorg hoog te houden is door onze psychologen jaarlijks cursussen en één of meerdere scholingen te laten volgen, zodat hun kennis up-to-date blijft.
Om de kwaliteit van de zorg te monitoren door de overheid zijn onze GZ en klinisch psychologen daarnaast verplicht jaarlijks meerdere opleidingen te volgen, teneinde zich elke vijf jaar weer te kunnen registreren in het BIG register. 

Ook zijn we aangesloten bij diverse beroepsverenigingen die ieder hun specifieke kwaliteitseisen hebben die we opvolgen, om de goede kwaliteit te kunnen blijven leveren en aangesloten te mogen blijven bij deze beroepsverenigingen.

In het kwaliteitstatuut GGZ– vrijgevestigden vindt u onze werkwijze, kwalificaties en meer informatie.

Visitatie

Met enige regelmaat wordt onze praktijk getoetst op kwaliteit (visitatie), o.a. door de LVVP, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten.

De laatste visitatie was in 2017; dankzij de positieve beoordeling zijn wij weer tot 2022 geaccrediteerd. U kunt er dus van uitgaan dat onze praktijk en haar medewerkers voldoen aan alle kwaliteitseisen en dat u verzekerd bent van goede zorg.

visitatie LVVP

Wachttijden

In onze praktijk is helaas sprake van een wachttijd. We geven er de voorkeur aan de intake pas te plannen als de behandeling kort daarna van start kan gaan.
Wanneer u telefonisch contact opneemt met ons hoort u onze aanmeldwachttijd: de duur tussen telefonische aanmelding en het intakegesprek. De behandelwachttijd is de duur tussen het intakegesprek en de behandeling.

aanmeld wachttijd  8 weken

behandelwachttijd   3 weken