Evaluatie

Om de psychologische hulp die u is geboden te evalueren, kan u gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen, de zogenaamde ROM meting (Routine Outcome Measurements).

Naast op het gebied van kennis over psychologische hulp, willen wij ook op andere terreinen optimaal presteren. Zoals bijvoorbeeld op het gebied van afspraken maken, luisteren, onze accommodatie en hoe wij u te woord staan en reageren op mail/telefoon berichten. U/jij bent hier de deskundige, alleen u ervaart hoe wij dat doen. Wij willen dit graag weten en wij vragen u daarom de ZorgkaartNederland in te vullen zodat wij, maar ook andere potentiële cliënten, daarmee hun voordeel kunnen doen en wij kunnen zien waar we het goed doen en waar we kunnen verbeteren.

Wij stellen zeer op prijs als u de moeite wilt nemen om vijf vragen van de ZorgkaartNederland te beantwoorden. Dank u.