Aanmelden

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

U bent bij ons aan het goede adres als uw kind kampt met een of meer van onderstaande problemen of klachten:

 • problemen in het omgaan met leeftijdgenoten
 • agressie of juist teruggetrokkenheid
 • somberheid, nergens zin in hebben
 • onzekerheid, dwangmatigheid, angsten
 • moeilijkheden met verwerking van ingrijpende gebeurtenissen
 • verwerking van (ernstige) ziekte of gestagneerde rouw
 • piekeren, stress
 • traumatische ervaringen
 • steeds terugkerende problemen
 • schoolproblemen
 • niet willen of kunnen luisteren
 • zwakbegaafdheid en verstandelijke handicap
 • in bed plassen of in de broek poepen
 • gepest worden
 • eetproblemen

U kunt bij ons niet terecht voor:

 • Specifiek neurologische problemen zoals epilepsie
 • Dyslexie

Is er een ander probleem, of twijfelt u? Belt u dan gerust onze praktijk: 0499-577 921.


Aanmelden in drie stappen

Voordat u uw kind bij ons aanmeldt, hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of van een jeugdarts. Wij zorgen dan voor de beschikking van de afdeling Jeugdhulp van uw gemeente, want sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. In Oirschot is dit de LEV-groep (Team Wijzer, tel. 0499-335 142). U kunt ook rechtstreeks terecht bij de gemeente wanneer u een vraag heeft over Jeugdzorg. Om aan de regels van de gemeente te voldoen, zijn wij verplicht om een aantal vragen aan u te stellen met betrekking tot uw kind, o.a. de vragen die hieronder staan vermeld. Wij moeten immers zeker weten dat u bij ons aan het juiste adres bent.

U meldt uw kind snel en eenvoudig aan op de volgende manier:

 1. U belt ons via 0499-577 921.
 2. U geeft de volgende gegevens door (zie formulier op de website):
  • De naam van uw kind
  • De reden van aanmelding
  • De contactgegevens van ouder(s) en kind
  • De naam van de verwijzende instantie (doorgaans uw gemeente, uw huisarts of de jeugdarts)
  • De naam van de huisarts en eventueel doorverwijzend specialist
  • Verder willen we graag weten of er andere hulpverleners zijn betrokken bij uw kind, wie dat zijn en of er rapportage is van die (verleende) hulp
 3. We maken samen een afspraak voor een intakegesprek. Hiervan krijgt u per mail een bevestiging, samen met enkele formulieren. Neemt u de ingevulde formulieren mee naar het intakegesprek, samen met de verwijzing(en).

Is uw kind zestien jaar of ouder? Dan kan uw kind zelfstandig contact opnemen met onze praktijk.