Kosten

Zoals u wellicht weet is de verantwoordelijkheid voor de kosten voor de hulp aan kinderen en jongeren overgegaan van de zorgverzekeraars naar de gemeenten.
Dit betekent dat er drie routes zijn voor u om voor uw kind psychologische ondersteuning te vragen.

  1. de gemeente; de gemeente beoordeelt of psychologische hulp bij uw kind op zijn plaats is, dan kan de gemeente van den Bosch & Kroes psychologen benaderen met de vraag of wij plaats hebben om uw kind te onderzoeken en/of te behandelen
  2. de huisarts; via de POH GGZ (meestal) wordt ons gevraagd uw kind te onderzoeken, dan wel te behandelen.
  3. de kinder- of jeugdarts (ziekenhuis of GGD): regelmatig is in het team op school met de jeugdarts een gesprek over kinderen die hulp nodig hebben. De Jeugdarts kan ons verzoeken uw kind in behandeling te nemen of onderzoek te doen.
    In bovenstaande gevallen worden de kosten verrekend met de gemeente. In Oirschot is dat de LEV-groep (Team Wijzer, tel. 0499-335142). In Best: team BestWijzer., 0499 770100
    Andere Kempengemeenten hebben een Centrum Voor Jeugd en Gezin (CJG). De kosten voor de behandeling of het onderzoek worden door de gemeente vergoed aan de hulpverlener volgens een bepaalde code met een daarbij vastgesteld tarief