Psychologisch Onderzoek

“Wat is er aan de hand?” is meestal de eerste vraag bij een bezoek aan een psycholoog. Om die vraag goed te kunnen beantwoorden, doen we psychologisch onderzoek.

De informatie voor dit onderzoek halen we uit:

  • Psychologische tests: deze worden doorgaans gepland op twee ochtenden, opdat uw kind uitgerust kan deelnemen. We gebruiken betrouwbare psychologische tests, afgestemd op de leeftijd van uw kind.
  • Gesprekken: we praten met u als ouders en met uw kind zelf. Bij jonge kinderen wordt dat op een speelse manier gedaan.
  • Vragenlijsten: u, uw (oudere) kind (vanaf 8 jaar) en eventueel de leerkracht vullen enkele vragenlijsten in.
  • Observatie en spel: we observeren uw kind op school of kinderdagverblijf. Daarbij praten we kort met de leerkracht. We observeren jonge kinderen ook tijdens hun spel in de praktijk.

In een resultaten- en adviesgesprek, bespreken we met u de bevindingen van het onderzoek en bespreken we met u wat het vervolg kan zijn.

Vanaf de leeftijd van ca. 8 jaar bespreken we de resultaten ook met uw kind in een aparte bijeenkomst, omdat we met de uitleg willen aansluiten bij de leeftijd en het bevattingsvermogen van het kind.

Over de resultaten van het onderzoek rapporteren we in een psychologisch rapport.

Doorgaans vindt over de uitslagen ook een gesprek met school of kinderdagverblijf plaats. We vinden het belangrijk dat de ouder(s) bij het gesprek op school aanwezig zijn. De leerkrachten krijgen in dit gesprek specifiek, op de schoolsituatie gerichte, adviezen.