Kwaliteit en Wachttijden

Op deze site willen we de jongeren aanspreken die bij ons in behandeling zijn. Vandaar dat we tutoyeren. Als ouder van een jongere, gelieve voor jij een u in te vullen.

Kwaliteit

In onze praktijk willen we de kwaliteit van de zorg optimaal houden. We doen daarvoor dagelijks onze uiterste best. Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent over (enkele) aspecten binnen onze praktijk. We vragen je dan ook als (ouder van de) cliënt om een evaluatie te geven van de ervaringen die je hebt met onze praktijk middels beantwoording van vijf vragen op de Zorgkaart Nederland. We kunnen daarmee zien wat goed gaat en welke aspecten we moeten verbeteren.

Een andere manier om de kwaliteit van de zorg hoog te houden is door onze psychologen jaarlijks cursussen en één of meerdere scholingen te laten volgen, zodat hun kennis up-to-date blijft. Dit betreft de psychologen die nog niet BIG-geregistreerd zijn. Psychologen die wel BIG-geregistreerd zijn, zoals onze GZ- en klinisch psychologen, zijn daarnaast wettelijk verplicht jaarlijks meerdere opleidingen te volgen, teneinde zich elke vijf jaar weer te kunnen registreren in het BIG register. 

Ook zijn we aangesloten bij diverse beroepsverenigingen die ieder hun specifieke kwaliteitseisen hebben die we opvolgen, teneinde de goede kwaliteit te kunnen blijven leveren en aangesloten te mogen blijven bij deze beroepsverenigingen.

In het kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden vind je onze werkwijze, kwalificaties en meer informatie.

Wachttijden

In onze praktijk is helaas sprake van een wachttijd.  We geven er de voorkeur aan de intake pas te plannen als de behandeling of het onderzoek kort daarna van start kan gaan.
Wanneer je telefonisch contact opneemt met ons hoor je onze aanmeldwachttijd: de duur tussen telefonische aanmelding en het intakegesprek. De behandelwachttijd is de duur tussen het intakegesprek en de behandeling.

aanmeldwachttijd  8 weken

behandelwachttijd   3 weken

wachttijd voor psychologisch onderzoek  12 weken