Evaluatie

 

Evaluatie van het verloop van de behandeling
Om de  psychologische hulp die aan uw kind geboden is te evalueren, kan aan u of uw kind gevraagd worden een vragenlijst in te vullen, de zogenaamde ROM meting (Routine Outcome Measurements). Deze evaluatie betreft de behandeling.

Evaluatie van de praktijk
Behalve op het gebied van de kennis over psychologische hulp, willen wij ook op andere terreinen optimaal presteren. Zoals bijvoorbeeld op het gebied van afspraken maken, luisteren, onze accommodatie en hoe wij u te woord staan en reageren op mail en/of telefoon berichten. De cliënt is hier de deskundige, alleen deze ervaart hoe wij dat doen. Wij willen dit graag weten en wij vragen u daarom de ZorgkaartNederland in te vullen zodat wij, maar ook andere potentiële cliënten daarmee hun voordeel kunnen doen en wij kunnen zien waar we het goed doen en waar we kunnen verbeteren.