FAQ

Heb ik een verwijzing nodig om met mijn kind naar de psycholoog te gaan?

Het is van belang dat uw huisarts op de hoogte is van de ontwikkeling van uw kind. De huisarts is de toegang tot de Geestelijke GezondheidZorg (GGZ) en kan samen met u kijken naar de meest geschikte behandeling voor uw kind. Om voor vergoeding door de gemeente in aanmerking te komen is een verwijzing van de huisarts een vereiste.

Wordt de behandeling van mijn kind vergoed?

De financiering van de behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt geregeld door uw gemeente. Zij geven een beschikking af voor behandeling of onderzoek. Een verwijzing van uw huisarts is nodig om voor vergoeding door de gemeente in aanmerking te komen. Tevens kan team Wijzer vanuit de gemeente zelf verwijzen. Zie ook het kopje “kosten”.

Mocht u ervoor kiezen om zelf de behandeling te betalen, neemt u dan contact met ons op om de kosten van de behandeling te bespreken.

Wat zijn de openingstijden van de praktijk?

Van den Bosch & Kroes psychologen is geopend van 8.00 – 17.00 uur. Mocht u geen gehoor krijgen, we zijn dan in gesprek, dan kunt u inspreken op ons antwoordapparaat, waarna u mogelijk dezelfde dag, maar anders de eerstvolgende werkdag wordt teruggebeld.

Hoe lang is de wachttijd bij Van den Bosch & Kroes psychologen?

Onze wachttijd varieert. De actuele wachttijd vindt u onder het kopje “wachttijden” bij zowel Volwassenen als Kind en Jeugd. Dit is de wachttijd voor intake bij de klinisch psycholoog. Afhankelijk van de behandeling na intake kan er ook nog sprake zijn van enige wachttijd, bijvoorbeeld voor psychologisch onderzoek.